Ochrana života a zdravia

Prváci a druháci sa 20.septembra 2023 zúčastnili Dňa ochrany života a zdravia. Ráno sa oboznámili s denným programom, boli poučení o bezpečnosti pri pochode. Veľký kopec sme zdolali po dlhšej prechádzke, odmenou bol prekrásny výhľad. Občerstvii sme sa a oboznámili so základmi topografie a následne zamierili do vytýčeného cieľa, mestského ihriska. Tam sa začali futbalové zápasy a iné loptové hry. Medzitým jedna skupina zúročila svoje topografické znalosti a vyhľadala informácie, ktoré pamätali aj lepšie časy. Deň ochrany a života a zdravia vyhodnotil na mestskom ihrisku pán učiteľ  Mgr.Zoltán Jánošík.

Krajské kolo v cezpoľnom behu stredoškolákov Dvaja naši žiaci, Kállai  Jozef z I.C a Balog Oskar z III.C, sa zúčastnili cezpoľného behu organizovaného  Košickým samosprávnym krajom a Centrom voľného času – Regionálnym centrom mládeže. Súťaž sa  konala v rekreačnom stredisku  na Aničke v Košiciach. Zúčastnilo sa je 84 súťažiacich. Kállai Jozef skončil na krásnom 8 mieste. Cieľom súťaže bolo propagovať šport medzi mladými a upriamiť pozornosť na udržiavanie zdravého životného štýlu.