Adventný koncert

Aj tento rok sme boli šťastnými výhercami podpory Ministerstva školstva, vedy a športu SR na regionálnu a multikultúrnu výchovu žiakov patriacich k národnostným menšinám.

Zámerom projektu Desať blčiacich sviec je oboznámiť žiakov so zvykmi a tradíciami jesenných sviatkov, s historickými a literárnymi osobnosťami východného regiónu, ktorí sú tu pochovaní, spopularizovať zabudnuté krstné mená a otvoriť adventné očakávanie.

Desať prameňov sviečok spája jednotlivé časti projektu, viažu sa k historickej osobnosti, meninám a adventným sviečkam. Pred Sviatkom všetkých svätých sme zorganizovali študijnú cestu po Zemplínskej a Užskej župe. V Lelesi bolo pochované srdce a ruka Gertrudis, známej z diela Katona Józsefa Bánk bán, Istvána Dobóa, hradného kapitána Egeru a grófa Júliusa Andrássyho, známej osobnosti maďarského politického života. Zapálili sa im prvé tri sviečky.

Žiaľ, osobné mená, ktoré boli v minulosti také populárne, ako Martin, Katarína, Alžbeta, už takmer úplne vyšli z módy. Tieto mená chceme spropagovať výrobou pohľadníc. V deň týchto menín sa zapaľujú ďalšie tri sviečky.

Jednou z najočakávanejších súčastí projektu bol interaktívny projektový deň, kde sa naši žiaci zapojili do remesiel. Študneti okúsili tajomstvá výroby sviečok, zdobili perníky, vyrábali adventné vence a ozdoby, ale nevynechali ani tvorbu ručne vyrábaných pohľadníc. Prvá zo štyroch zostávajúcich sviec sa začala zapaľovať v adventný pondelok. Slávnostné zapálenie sviec na našom venci bolo ešte intímnejšie požehnaním farárov historických kostolov.

Dnes sa náš projekt 2023 končí adventným koncertom žiakov hudobnej školy z Kráľovského Chlmca, ktorého sviatočná atmosféra nás sprevádza svetlom našich adventných sviec až po narodenie Ježiša.