DOD na našej škole

Koncom mesiaca november a začiatkom mesiaca december sme privítali žiakov Základných škôl z Medzibodrožia  a Použia. Naším prvoradým cieľom bolo podať pomocnú ruku pri správnom rozhodovaní sa pri voľbe strednej školy.

Prítomní žiaci základných škôl so sprievodnými učiteľmi navštívili moderne vybavené odborné učebne a dielne, štýlovú knižnicu, nový kadernícky salón, pričom sa oboznámili s vyučovacím procesom na našej škole.

Záujemcom boli poskytnuté všetky informácie z komplexnej prezentácie, kde si mohli vytvoriť  názor na školu, študijné odbory, vybavenie školy  aj mimoškolské aktivity. Počas „Dňa otvorených dverí“ získali informácie aj o jednotlivých študijných i učebných odboroch.

Všetkým, ktorí sa „Dňa otvorených dverí” na našej škole zúčastnili, ďakujeme za návštevu a veríme, že sa s nimi v septembri opäť stretneme.