CEDedukačná Roadshow

Začala sa CEDedukačná Roadshow, ktorá je tréningovým pokračovaním v podnikateľskom rozvoji, ktorého prvá zastávka bola v Kráľovskom Chlmci dňa 23.1.2024.

 V rámci programu sa vyjadril Laczkó Balázs, odborník CEDedukácie, ktorý hovoril o tom, ako sa zmenil  marketing a komunikácia v poslednej dobe, prečo je dobrý a prečo sa dá predať jeden výrobok alebo služba, aké  online a offline možnosti sú k dispozícii a ako sa mení situácia malopodnikateľov a súkromných  podnikateľov v súčasnosti.

Laczkó Balázs je odborníkom Google Ads a majiteľom Netmarketing Online Reklamnej agentúry. Po prednáške CEDedukácie  nasledovalo predstavenie  CED Mentorprogramu Rohonczy 2.0. Účastníci sa mohli oboznámiť  s podrobnosťami konkurzu ako aj s dvojročným vzdelávacím programom. Podujatie sa uskutočnilo vo veľkej sále Regionálneho múzea Jozefa Majlátha v Kráľovskom Chlmci. Zúčastnili sa ho žiaci III.A a IV.A odbor logistika, ktorí oň prejavili veľký záujem.