Robili sme tekvicové lampáše

Sviatok Halloween, ktorý sa slávi 31. októbra, je nám známy z amerických filmov. Straší sa, vyrezávajú sa tekvice, vyrábajú z nich lampáše. Tento zvyk sa viaže k istému kováčovi, Jackovi O´Lanternovi, ktorý bol známy nielen tým, že veľa pil, ale aj tým, že si z ľudí rád robil žarty. Dokonca aj z čerta si vystrelil. No a ten mu sľúbil, že ho za tento čin potresce tak, že po smrti sa určite do pekla nedostane. Keď Jack zomrel,  do neba nemohol, lebo Svätý Peter sa mu postavil do cesty. Ale i čert dodržal sľub! Napokon daroval Jackovi žeravý uhlík, aby…Čítať ďalej →

Správna voľba povolania

Dňa 28.10.2013  sa na pôde Gymnázia v Kráľovskom Chlmci uskutočnilo podujatie s názvom: SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA. Jeho cieľom bolo vytvorenie vzdelávacej prezentácie pre žiakov základných škôl v  blízkom regióne. Zúčastnili sa na ňom 3 stredné  školy -  Stredná odborná škola – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, Gymnázium Kráľovský Chlmec, a Stredná odborná škola – Szakközépiskola Pribeník. Žiaci Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec pomocou svojich pedagógov a majstrov odborného výcviku propagovali nielen samotnú školu, ale aj produkty, ktoré pochádzajú z našich dielni. Okrem iného sme mali pre návštevníkov zo základných škôl pripravené zaujímavé prezentácie a filmy zo života našej školy, stolársky kútik…Čítať ďalej →

Beseda o Európskej únii

„Zjednotení v rozmanitosti“(motto EÚ) Dňa 28. 10. 2013 sa v priestoroch školy uskutočnila beseda o Európskej únii. Beseda prebehla podľa nasledovného programu:-          Vznik, vývoj a charakteristika inštitúcii EÚ,-          Oboznámenie žiakov o účasti školy na súťaži “Budúcnosť Európy je v našich rukách”-          Prezentácia výhernej práce vybranými žiakmi II. A, II. B triedy-          Predstavenie výhry – zájazdu do sídla Európskeho parlamentu v ŠtrasburguZúčastnili sa jej žiaci študijného odboru mechanik elektrotechnik a obchodná akadémia. Jej cieľom bolo informovať žiakov o vzniku, vývoji a súčasnom pôsobení Európskej únie.  Súčasťou besedy bolo i rozšírenie všeobecného prehľadu o inštitúciách, symboloch, charte základných práv a cieľoch spomínaného integračného…Čítať ďalej →

III. Svätomartinský festival

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Veľké Trakany dňa 26. októbra 2013 organizovali III. Svätomartinský festival. Toho roku na akciu aj naša škola dostala pozvanie, čo samozrejme s radosťou sme prijali. V rámci tvorivej dielne žiačky krúžkovej činnosti „Šikovné ruky” pod vedením Mgr. Eriky Matyiovej pre návštevníkov predvádzali techniky pletenie z papiera. Skupina zamestnancov našej školy - Mgr. Enikő Pogányová, Mgr. Eva Blašková, Oľga Románová - sa prihlásila do súťaže vo varení, v rámci ktorej mali pripraviť husacie hody. Vďaka kulinárnym schopnostiam a kreativite pani učiteľky Mgr. Enikő Pogányovej…Čítať ďalej →

Beseda s gynekológom

Pohlavné ochorenia predstavujú skupinu ochorení, ktorých sa obáva široká verejnosť v období svojho aktívneho sexuálneho života. Ich šírenie úzko súvisí so spôsobom života  a pravdepodobnosť získania infekcie rastie s počtom sexuálnych partnerov. Na túto skutočnosť sme chceli poukázať našim študentkám formou besedy s gynekológom MUDr. Zoltánom Patakym, ktorá sa uskutočnila 24. 10 2013 na pôde našej školy.  V prvej časti stretnutia žiačky si pozreli film „In your face“, po ktorej nasledovala beseda s pánom doktorom. Pán doktor priblížil žiačkám riziká jednotlivých pohlavných ochorení, hovoril o možnostiach prevencie a zdôraznil dôležitosť zodpovedného prístupu k tejto otázke.  Všetci totiž vieme, že …Čítať ďalej →

Projekt Leonardo da Vinci

Študenti Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec aj v tomto školskom roku mali možnosť sa zúčastniť medzinárodného Projektu Leonardo da Vinci. Mobilita Leonardo da Vinci je strávenie určitej doby v inom členskom štáte s cieľom získať nové pracovné alebo iné odborné spôsobilosti. Aj v tomto roku sme strávili 3 týždňový pracovný pobyt v Budapešti.            Odchod na stáž bol 22. Septembra pred budovou školy. Cesta do Budapešti bola príjemná, ale žiaci boli veľmi zvedaví, kde budú pracovať, kde a ako budú bývať, aká bude strava a pod.Po príchode skoro na všetky otázky dostali odpovede. 23. septembra, pondelok sme…Čítať ďalej →

Svetový deň výživy

16. a 17.  október bol na našej  škole SOŠ - Szakközépiskola tak trochu netradičný. Rozhodli sme sa totižto pripraviť pre svojich žiakov originálne prekvapenie. V rámci Svetového dňa zdravej výživy, ktorý sa každoročne oslavuje 16. októbra sme pripravili pre celú našu školu zdravú desiatu. Chutné a chrumkavé jablko, zdravý probiotický jogurt, müsli tyčinky. Táto akcia sa uskutočnila počas veľkej a obedňajšej prestávky v stredu aj vo štvrtok. Pre žiakov  sme zároveň pripravili aj zopár otázok týkajúcich sa  zdravej výživy, pričom za správnu odpoveď získali zdravú odmenu. Tento nápad vznikol predovšetkým z dôvodu, že naši študenti a vôbec mladí…Čítať ďalej →

Zastavme HIV/AIDS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Možno by ste sa čudovali, koľko je vo svete vecí, o ktorých hovoríme, že sa nám nemôžu stať, no pokiaľ nie sme dosť pozorní, môžu nás pripraviť o život. Jednou z týchto vecí je aj vírus HIV, ktorý spôsobuje AIDS. Dňa 8.10.2013 sme mali na škole prednášku práve o tejto chorobe. Prednášajúce z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove sa snažili zábavnou formou poukázať na to, o akú vážnu vec tu ide. Rozprávali o tom, akými formami sa vírus HIV šíri a ako sa mu môžeme vyhnúť. Je to choroba, ktorá sa vyvíja  veľmi pomaly, takže neviete , že ste chorí,…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október

7. október 2013Plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmeco 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková 8.október 2013  Zastavme HIV/AIDS – workshop Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  /II.A, II.D,III.A / 3.-4. vyuč. hodina, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók  11.október 2013 Minifutbalový turnaj pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec – jesenná časť medzitriednej súťaže / Žiaci SOŠ, Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Kalitza Mikuláš, Bc. Jurčák Ladislav/7:30 – 14:00 Športové ihrisko Kr. Chlmec ( v prípade nepriaznivého počasia telocvičňa  v Čiernej n/ Tisou) Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík  15.október 2013Rozdávanie  úloh  1.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy…Čítať ďalej →