Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Ťažko sa vyslovuje slovo holokaust, ťažko uveriť, aké zverstvá sa napáchali počas 2.svetovej vojny. Preto sme si 27.01. 2023 na našej škole pripomenuli 18. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2005. Pre žiakov I.A a II. A triedy sa pripravila prezentácia na tému holokaustu, následne si žiaci pozreli film ,,Chlapec v pruhovanom pyžame“, ktorý sledovali s napätím a dojatím. Študenti I.A a II.A triedy sa počas celej tejto aktivity venovali pracovnému listu, ktorý obsahoval otázky týkajúce sa danej problematiky. Otázky boli bodované podľa náročnosti, a po vyhodnotení…Čítať ďalej →

Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž - Pekná maďarská reč, sa uskutočnila na našej škole 19. januára 2023. Súťažiaci si mohli pripraviť ľubovoľne zvolený text, ktorý bol interpretovaný v prvej časti súťaže. V druhej časti mali žiaci k dispozícii desať minút na precvičenie a pochopenie neznámeho textu. Úloha tvorby textu sa však ukázala ako najvzrušujúcejšia. Súťažiaci si mohli vybrať zo štyroch tém a mali pätnásť minút na zozbieranie myšlienok a prípravu na prezentáciu svojej eseje. Školského kola sa zúčastnili Beatrix Szopková z III. D triedy, Norbert Kulcsár z I.B triedy, Márton Hornyák a František Ficzu z III. B…Čítať ďalej →

Úspešný riešiteľ olympiády v anglickom jazyku

Po pandemických rokoch sa dňa 19.01.2023 v Michalovciach v priestoroch GĽŠ opäť uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku prezenčnou formou. Žiaci, ktorí boli rozdelení do 4 kategórií vypracovávali testy, ktoré obsahovali náročné úlohy z gramatiky, slovnej zásoby a čitateľskej gramotnosti z anglického jazyka. Druhá časť skúšky sa konala ústnou formou. Našu školu úspešne reprezentoval žiak Márk Krajnik zo IV.A triedy, ktorý vo svojej kategórii 2D získal tretie miesto v okrese Trebišov. Márkovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme mu veľa úspechov v ďalšom študentskom a osobnom živote.Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac január 2023

Plán akcií na mesiac január 2023

Plán akcií na mesiac január 2023 10. január 2023  Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., II.A LOG vjs/ 7.-8.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková 17. január 2023 Kam na vysokú školu /Mgr. Banyková K., IV.B trieda/ 8.VH, A15, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 17. január 2023  Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., III.A LOG/ 6.-7.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková 17. január 2023  Previerka zručností /Bc. Molnár V., Bc. Baloghová S., III.D KAD vjm/ 1.-7.VH, kadernícky salón C, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Bc. Veronika Molnár 18. január…Čítať ďalej →
PF 2023

PF 2023

Prajeme Vám všetkým veselého Silvestra a rok plný splnených predsavzatí a pracovných úspechov!   Vidám Szilvesztert és beteljesült fogadalmakban, munkasikerekben gazdag évet kívánunk mindenkinek!Čítať ďalej →

Vianočná besiedka

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Čím sú bližšie Vianoce, najočakávanejšie sviatky v roku, stále viac túžime po láske, rodinnej harmónii a šťastí. 21. decembra 2022 vianočná atmosféra spojila žiakov a učiteľov našej školy v rámci Vianočného programu. Počas Vianočného programu sme žiakom našej školy predstavili vianočné zvyky a tradície rôznych kultúr sveta. Žiaci spestrili program živou hudbou a básňou. Žiakom I.A, I.C, I.NŠ, II.A, III.A, III.B a III.D triedy ďakujeme veľmi pekne za príjemné chvíle.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1671818040472-8d8f2a90-949f-8" include="27660,27661,27662,27663,27664,27665,27666,27667,27668,27669,27670,27671,27672,27673,27674,27675,27676,27677,27678,27679,27680,27681,27682,27683,27684,27685,27686,27687,27688,27689,27690,27691,27692,27693,27694,27659"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Súťaž biblických príbehov na našej škole

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Aj tento rok sa konala súťaž tradičných biblických príbehov. Do súťaže sa zapojilo deväť skupín z ôsmich tried. Žiaci boli pripravovaní z kníh Starého a Nového zákona, museli poznať biblické miesta, nemohli chýbať ani biblické námety a motívy v ďalších druhoch umenia. Keďže sa blížia Vianoce, hrali sa staré sviatočné melódie o body navyše. Súťaž vyhrala III.B trieda, druhá skončila II.B a tretí skončili žiaci z I.B. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prípravu a spoločne strávené chvíle.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1671817341364-dec42d6b-aa02-5" include="27625,27626,27627,27628,27629,27630,27631,27632,27633,27634,27635,27636,27637,27638,27639,27640,27641,27642,27643,27644,27645,27646,27647,27648,27649,27650,27651,27652,27653,27654"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Exkurzia do STM

Exkurzie pomáhajú žiakom rýchlejšie získavať informácie, hľadať medzi nimi súvislosti, prepájanie osvojeného učiva so skúsenosťou.  Exkurzia v rámci predmetu Administratíva a korešpondencia sa uskutočnila dňa 8.12.2022 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, pre žiakov II.A triedy, odbor logistika, kde sa žiaci oboznámili s vývojom písacích strojov od 18. storočia až po elektrické písacie stroje, kedy ich nahradili počítače. Žiaci mohli vyskúšať písanie na klasickom písacom stroji. Vianočné trhy na Hlavnej ulici nám počas dňa vytvorili príjemnú a sviatočnú atmosféru.Čítať ďalej →

FINNkvíz

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať svoje znalosti pri narábaní s financiami, učí nás hospodáriť a ovládať svoje peniaze. Na otázky súvisiace s finančnou gramotnosťou dávali odpovede  žiaci I.A a II.A triedy , ktorí sa zúčastnili súťaže FINNkvíz dňa 23.11.2022 v priestoroch školy. Otázky sa týkali úverov, investovania, poistenia. Žiaci sa tak mohli otestovať, aké majú vedomosti v týchto dôležitých oblastiach potrebných na uplatnenie sa v živote.  Úspešným absolventom kvízu sa stal žiak II.A triedy Oliver Senkulič.Čítať ďalej →