Plán akcií na mesiac február 2024

Plán akcií na mesiac február 2024

01.február 2024Zasadnutie PRK jazykov a spoločenskovedných predmetovČlenovia PRK /15.00, A15, SOŠTaR-Kráľ. ChlmecZodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics02.február 2024Zasadnutie PRK PVPčlenovia PRK PVP/14:10, Učebňa B5, SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Mgr. Csatlósová Beáta05.február 2024Súťaž  Z R U Č  SEOIng. Eleonóra Balogová, Mark Kresztyánko , I.B MSZ /7:45 – 13:00, A3 SOŠTaR-Kráľ. ChlmecZodpovedný:  Mark Kresztyánko05.február 2024Prírodovedný kvíz4-členné družstvá z I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B podľa zoznamu; Mgr. Beáta Csatlósová, Mgr. Eva Blašková /7.a 8.VH, Spoločenská miestnosť,  SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Mgr. Csatlósová Beáta05.-09.február 2024Týždeň triednych aktívZodpovední: triedni učitelia07.február 2024Súťaž   Z R U Č  SEOIng. Tibor Sáradi, Bc. Jiří Klika, I.B ME /7:45 – 13:00, P39 SOŠTaR-Kráľ. ChlmecZodpovedný:  Bc. Jiří Klika14.február 2024Rozdanie valentínskej poštyMgr. Katarína…Čítať ďalej →
CEDedukačná Roadshow

CEDedukačná Roadshow

Začala sa CEDedukačná Roadshow, ktorá je tréningovým pokračovaním v podnikateľskom rozvoji, ktorého prvá zastávka bola v Kráľovskom Chlmci dňa 23.1.2024.  V rámci programu sa vyjadril Laczkó Balázs, odborník CEDedukácie, ktorý hovoril o tom, ako sa zmenil  marketing a komunikácia v poslednej dobe, prečo je dobrý a prečo sa dá predať jeden výrobok alebo služba, aké  online a offline možnosti sú k dispozícii a ako sa mení situácia malopodnikateľov a súkromných  podnikateľov v súčasnosti. Laczkó Balázs je odborníkom Google Ads a majiteľom Netmarketing Online Reklamnej agentúry. Po prednáške CEDedukácie  nasledovalo predstavenie  CED Mentorprogramu Rohonczy 2.0. Účastníci sa mohli oboznámiť  s podrobnosťami konkurzu ako aj s dvojročným vzdelávacím…Čítať ďalej →
Vzorové práce mladých murárov –„Šikovný murár“

Vzorové práce mladých murárov –„Šikovný murár“

Dňa 17.1.2024 sa uskutočnilo v priestoroch odbornej výchovy našej školy súťaž formou „Prezentácie vzorových murárskych prác“. Akcie sa zúčastnili žiaci I. C odboru murár, ktorí tak dostali možnosť preukázať si svoje získané teoretické a praktické vedomosti za prvý polrok svojho štúdia v oblasti murovania. Žiaci vytvorili súťažné dvojice dobrovoľným spôsobom. Po otvorení dňa si najprv preukázali svoje teoretické vedomosti z danej oblasti, ako aj znalosti predpisov bezpečnosti práce pri murovaní. Naši žiaci motivovaní netradičnou formou súťaženia v praktickej časti riešili štyri rôzne úlohy stanovené majstrom odbornej výchovy. Hodnotila sa bodovaním od 1 do 4 bodov správnosť a presnosť postupov…Čítať ďalej →
Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč, sa uskutočnila na našej škole 19. januára 2024. Súťažiaci si mohli pripraviť ľubovoľne zvolený text, ktorý bol interpretovaný v prvej časti súťaže. V druhej časti mali žiaci k dispozícii desať minút na precvičenie a pochopenie neznámeho textu.Úloha tvorby textu sa však ukázala ako najvzrušujúcejšia. Súťažiaci si mohli vybrať zo štyroch tém a mali pätnásť minút na zozbieranie myšlienok a prípravu na prezentáciu svojej eseje.Školského kola sa zúčastnili Bodnár Nikolas I.B, Csóka Nikolas I.B, Üveges Bence I.B, Peter Pavel Varjan I.B, Varga Erik I.B, Szmolyák Peter II.B, Szabó Ádám…Čítať ďalej →
Brožúry odboru prevencie kriminality

Brožúry odboru prevencie kriminality

Brožúry odboru prevencie kriminality MV SR na témy „Šikana a kyberšikana“, „Nenávistné prejavy“ a „Radikalizácia a násilný extrémizmus”.(kliknutím na obrázok sa otvoria brožúry vo formáte pdf)Čítať ďalej →
Vianoce 2023

Vianoce 2023

Zažiť duchovnosť vianočných sviatkov, znovu veriť v príchod dobra, ktorý dostávame životom, je pre veriacich aj neveriacich stále väčšou výzvou. Atmosféra Vianoc spojila učiteľov a žiakov našej školy, aby oslávili narodenie Ježiša dôstojným slávnostným programom. Po triednickej hodine nasledoval obľúbený biblický kvíz a kvíz gramotnosti Heureka. Po súťažiach v slávnostnom programe atmosféru Vianoc približovali básne a hudobné skladby na privítanie Ježiška. Všetkým zamestnancom a žiakom našej školy prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok. Biblická súťaž:1. miesto: I.B trieda2. miesto: II.B trieda3. miesto: I.C trieda Kvíz Heureka:1. miesto: IV.B trieda2. miesto: I.B…Čítať ďalej →
Vianočné trhy na našej škole

Vianočné trhy na našej škole

8.12.2023 a 15.12.2023 žiaci odboru logistika a členovia študentského parlamentu  organizovali na našej škole vianočné trhy.  V ponuke boli nádherné produkty chlapcov z odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktoré boli vyrobené s vianočnou tematikou v rámci odborného výcviku. Marketingu pomohol katalóg výrobkov a akcie, ako Medzibodrožský festival,  Svätomartinský festival, deň otvorených dverí, kde aj verejnosť mohla nahliadnuť  do prác šikovných rúk našich programátorov. Najpopulárnejšie boli svietiace stromčeky a vianočné gule s menami pre konkrétne osoby. Atmosféru blížiacich sa sviatkov pripomínali vlastnoručne vyrobené predmety a ozdoby.  Žiaci vyrobené produkty následne zabalili, evidovali a zaúčtovali, čím prispeli k rozvoju vlastnej finančnej gramotnosti. Cieľom aktivity bolo podporiť kreativitu a nápaditosť  našich…Čítať ďalej →