POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

POZNAJ SLOVENSKÚ REČDňa 6.12.2013 sa konalo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorej sa zúčastnili naši druháci. Ukázali dobrú vôľu a dôstojne sa zhostili svojej úlohy. Reprodukovali počutý text, tvorili súvislé texty  a vedeli súvisle rozprávať  o téme, ktorú si  vytiahli.V zlatom pásme víťazov sa síce neumiestnili, ale v striebornom pásme získali pozíciu Nagy Sándor z II.B  a Bodnár Gábor z II.B.  V bronzovom pásme skončila Szatmáriová Bianka z II.B.Blahoželáme a veríme, že sa s nimi , ale aj viacerými stretneme aj o rok.[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=689054927794670]Čítať ďalej →

Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDSPrvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete. Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka.Problematikou AIDS sa zaoberá aj celoslovenská kampaň „ Červené stužky“,do ktorej sa naša škola  v tomto školskom roku zapojila druhýkrát .  Vyvrcholením kampane je práve  1. december – Svetový deň boja…Čítať ďalej →

Informatická súťaž iBobor

Informatická súťaž iBoborV mesiaci november sa v rámci plánovaných akcií uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.V školskom roku 2013/2014 sa do súťaže zapojili žiaci našej školy v kategóriách JUNIOR a SENIOR. Vo vyhlásenom súťažnom dni sa žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor svojim prihlasovacím kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých,…Čítať ďalej →

Heuréka – výberové kolo

Heuréka – výberové koloročníkDňa 9. 12. 2013 sa v učebni B17 uskutočnilo výberové kolo vedomostnej súťaže Heuréka. Výberového kola sa zúčastnili 4-členné družstvá z každej triedy. Ich úlohou bolo vypracovať test, ktorý bol zložený zo 40 otázok rozličných tematických okruhov ako napr. geografia, história, šport, kultúra, logické úlohy, veda a technika a pod. Cieľom výberového kola bolo určiť tých päť družstiev, ktoré sú pripravené zúčastniť sa finálového kola. Žiaci pracovali sústredene, skupinovo, pozorne a tiež brali ohľad na rýchlosť práce. V prípade rovnakého počtu bodov na určenie konečného poradia jednotlivých družstiev malo vplyv práve poradie odovzdania hotového testu. Do…Čítať ďalej →

Exkurzia do Slovenského technického múzea

Exkurzia do Slovenského technického múzeaV rámci plánovaných úloh PRK ekonomické predmety sa uskutočnila Exkurzia do STM v Košiciach. Zúčastnili sa jej študenti I.A a I.B triedy odbor obchodná akadémia.Program pozostával z dvoch častí:Prehliadka expozície „Vývoj písacích strojov“Študenti mali možnosť prezrieť si viac ako 150 exemplárov písacích strojov od najstaršieho z roku 1870 až po súčasné. Názorne si mohli doplniť svoje teoretické vedomosti z predmetu ADK.Návšteva „Vedecko-technického centra“V novootvorenom VTC mali možnosť vyskúšať 120 interaktívnych exponátov, kde zábavno-náučnou formou sú prezentované základy vedy a techniky, fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a mnoho ďalších. Študenti si samostatne odskúšali  experimenty podľa návodu.Prínos…Čítať ďalej →

EXPERT GENIALITY SHOW

Celoslovenská vedomostná súťaž - EXPERT GENIALITY SHOWŠtudenti SOŠ v Kráľovskom Chlmci dňa 04.12.2013 už siedmykrát dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI. Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),Svetobežník (fyzická geografia,  humánna geografia),Bity, bajty, technológie (hardware, operačné systémy, aplikačný software, programovanie, komunikácia, multimédiá, reálie IT, moderné technológie),Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky),Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava). Odmeňovanie:Každý súťažiaci dostane diplom.…Čítať ďalej →

Súťaž v odbore kaderník

Súťaž v odbore kaderníkAko každý rok , aj toho roku  sa uskutočnila odborná súťaž odboru kaderník dňa 22. 11. 2013.  Súťaže sa zúčastnili naše kaderníčky. Svoje vedomosti dokazovali v štyroch disciplínach: -          svadobný účes,-          účes jeseň – zima,-           medzinárodný účes-           účes Budúcnosť. Po skončení súťaže nasledovala prehliadka účesov, na ktorej sa zúčastnili študenti a pedagógovia našej školy . Po prehliadke pani zástupkyňa školy  Mgr. Eva Blašková s majsterkami odborného výcviku ocenili najlepších súťažiacich. Výhercovia súťaže:.Kallaiová E.    I D trieda  Účes budúcnosť – Ľadová princeznaCsorbová N.  I.D trieda   Svadobný účesBalogová  R.  III.D trieda Účes jeseň - zima Bola…Čítať ďalej →

Mikuláš na našej škole

Mikuláš na našej školeV piatok 6.12.2013 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami .Náš Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a miestnosti aby obdarúval každých našich žiakov a zamestnancov školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjel, čert a Mikulášová manželka. Boli to žiaci žiackej školskej rady. Všetko nakoniec dobre dopadlo, atmosféra bola veľmi príjemná a zábavná.Deň…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2013

Plán akcií na mesiac december 20132. december2013Stretnutie so žiakmi ZŠ v VJM a VJS Kráľovský Chlmec  z príležitosti svetového dňa boja proti AIDS – žiaci 9. ročníkov ZŠ10:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť B17Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók2.-13. december2013Súťaž „Najkrajšia vianočná výzdoba triedy“ / TU, všetky triedy, Ing. Kunová ValériaIng. Kacsiková Agnesa/ Priebežne,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková 2.december2013PROFTEENS / Mgr. Enikö Pogányová,Mgr. Kázsmérová K.,žiaci IV. A triedy/- podľa vypracovaného harmonogramu SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť  B6 Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová 3.december2013Zasadnutie triedneho aktívu RZ pre II.B triedu, 13:30, A-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová  4.december2013EXPERT /žiaci…Čítať ďalej →

Krásny deň v Košiciach

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Krásny deň v Košiciach Dňa 29.11.2013 (piatok) sme so žiakmi III. A a III. B triedy uskutočnili exkurziu do krajského mesta - do Košíc. Prvým naším cieľom bolo navštíviť Planetárium pri STM, kde žiaci mali možnosť názorne si pozrieť našu oblohu s hviezdami, planétami a ostatné nebeské telesá, pomocou prístroja planetária. Žiaci si pozreli aj vystavené exponáty optických prístrojov. Druhým naším cieľom bolo navštíviť botanickú záhradu. V skleníkoch žiaci videli  exotické a chránené rastliny, banánovník, citrusové plody a aj mäsožravé rastliny. Počas osobného voľna mali naši žiaci možnosť pozrieť si aj  niektoré pamätihodnosti mesta. Prínosom pre žiakov bola možnosť obohatiť svoje…Čítať ďalej →