Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Mladá móda

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 22.mája 2018 prebiehalo na našej škole vyhodnotenie výtvarnej súťaže  pod názvom Mladá móda, ktorá bola určená žiakom pre ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a pre žiakov SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy. Do súťaže sa zapojilo 22 žiakov zo ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec a SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec.   Výsledok výtvarnej súťaže: I. miesto Büti Rebeka – VIII.B ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec II. miesto Resko Klaudia VIII.B ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec III. miesto Semján Sarolta VIII.A ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec Cena PRK ODV a KAD…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac jún 2018

    1.jún 2018     Previerka zručnosti I.D  /MOV Rebeka Paňková, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci I.D triedy*/   celý deň, P42, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Rebeka Paňková   4.jún 2018   Triedny aktív I.A triedy /Ing. Brigita Bernáthová/   14:10, A4, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová     4.jún 2018     TOP murár – kvíz pre žiakov odboru murár podľa ročníkov /Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová, žiaci I.D a II.C triedy MUR/   12:10-14:00, B18, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing.…Čítať ďalej →

III.ročník čitateľského maratónu konaného pri príležitosti Dňa maďarskej poézie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]József Attila nesmierne túžil po láske. Darmo ju hľadal, bezvýchodisková situácia ho dohnala k smrti. No zanechal nám svoje básne, aby sme si ich čítali a spomínali na neho. Práve na jeho počesť si národ pripomína Deň maďarskej poézie, 11. apríla, pri príležitosti 118 rokov od jeho narodenia. Naša škola opäť usporiadal čitateľský maratón, už tretí ročník. Privítali sme žiakov, spolu s ich učiteľmi,  zo základných škôl  v Bieli, Kráľovskom Chlmci, Veľkom Horeši, Veľkých Kapušanoch i vo Veľkých Trakanoch. Striedavo čítali s našimi žiakmi básne Józsefa Attilu, AdyEndreho, Szabó Lőrinca, Petőfiho, Kosztolányiho, Tóth…Čítať ďalej →

Bez hraníc – spoločný program SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci a SO3 pôšt a komunikácií Barossa Gábora v Miškovci

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cieľom projektu Bez hraníc je rozvíjať priateľstvo medzi národmi, spoznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Podujali sa na to študenti  3.ročníka  našej školy pod vedením PhDr.Pankovics a študenti  z Miškovca. Program bol rozdelený do dvoch trojdňových cyklov. V prvej polovici marca sme privítali priateľov z Miškovca. Hneď prvý deň si prezreli Kráľovský Chlmec a okolie s ich zaujímavosťami ako Csonkavár, kaštieľ LórántffyZsuzsanny, premonštrántsky kostol v Lelesi i miesto posledného odpočinku DobóIstvána. Na druhý deň nás autobus odviezol do Humenného, kde sme si prezreli hrad a do Trebišova, kde sme mohli vidieť takisto reštavrovaný kaštieľ…Čítať ďalej →

Myslím ekonomicky

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ekonomická vzácnosť vyplýva z: a)        účinnosti výroby a obratu zásob b)        obmedzenosti zdrojov a ich užitočnosti c)        užitočnosti zdrojov d)       obratu zásob e)        organizácie výroby   Spôsobilosť občana na právne úkony vzniká dovŕšením veku:                           a)       15 rokov b)       16 rokov c)       18 rokov d)      21 rokov   Na tieto a podobné otázky odpovedali študenti prvého a druhého ročníka odboru obchodná akadémia dňa 27. apríla 2018 počas ekonomickej súťaže „Myslím ekonomicky“. Ako ekonomicky vedia myslieť a koľko poznatkov z odborných predmetov svojho odboru si vedeli natrvalo osvojiť, si mohli žiaci overiť v zmiešaných skupinách oboch…Čítať ďalej →

S T R O J Z R U Č I

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  25. apríla 2018 pre I.C VJM v areáli školy v Čiernej nad Tisou. Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky + krídlovej matice M8. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.   Súťažné kategórie: Učebný odbor:  autoopravár s VJM – súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov     Ročník:  prvý Trieda:  I. C VJM   Obsah súťaže: Teoretická časť:  -    test Praktická časť:    -    presnosť vyhotovenia výrobku kvalita povrchu dodržiavanie…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac máj 2018

  1.máj 2018   Sviatok  3.máj 2018 Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK ELT/   14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda   4.máj 2018     Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov (členovia PRK SVP)   14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics  8.máj 2018  Sviatok     10.máj 2018   Príprava estetizácie školského ihriska  - oporného múru v areáli  školy (Árpád Bányácski, Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová)   Areál školy, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová     10.máj…Čítať ďalej →