Oznámenie

Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov a ich rodičom, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa maturitné a záverečné skúšky v školskom roku 2019/2020 budú konať administratívne. Klasifikácia žiakov za posledný ročník bude ukončená ku dňu 7. mája 2020. Zároveň oznamujeme všetkým žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že riaditeľ školy do 30. apríla 2020 oznámi predmety, ktoré v 2. polroku nebudú…

Értesítés

Értesítjük a végzős évfolyamok tanulóit és szüleiket, hogy a Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos, kutatási és sportminisztérium döntése alapján a 2019/2020 tanévben az érettségi vizsgák és a záróvizsgák adminisztratív jelleggel mennek végbe. Egyúttal értesítjük minden tanulónkat és azok törvényes képviselőit, hogy iskolánk igazgatója 2020. április 30-ig közzéteszi azon tantárgyak listáját, amelyek a 2. félévben nem lesznek…

OZNÁMENIE

Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, že od 9.4.2020 do 14.4.2020 sú veľkonočné prázdniny, vyučovanie je prerušené.  Vyučovanie cez školský e-learningový portál pokračuje dňom 15.4.2020 pre všetky ročníky a odbory školy až do odvolania. Zároveň Vám prajeme príjemné prežitie Veľkonočných  sviatkov, aj keď v tomto roku v obmedzenom režime.  

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük tanulóinkat és szüleiket, hogy 2020.4.9-től 2020.4.14-ig húsvéti szünet van, a tanítás szünetel. A tanítást minden osztály, minden csoportjának, 2020.4.15-én tovább folytatjuk az iskolai e-learning portálon keresztül, egészen visszavonásig.  Egyúttal mindannyiuknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk, még ha idén, korlátok között is.

Ďalšia pomoc

Vďaka kolegovi Alexandrovi Molnárovi naša škola v spolupráci  s Košickým samosprávnym krajom  sa zapojila do aktivity „Pomôž nemocnici“. Na dvoch 3D tlačiarňach tlačíme komponenty do ochranných štítov. Prvú várku vytlačených komponentov – rámikov (54 kusov) a matíc (110 kusov) – sme poskytli na výslednú montáž ochranných štítov. V aktivite ďalej budeme pokračovať podľa potreby…

Következő segítség

Molnár Alexander kollégánknak köszönhetően iskolánk is bekapcsolódott a megye által meghirdetett „Segíts a kórházaknak” programba. Két 3D nyomtatón készülnek az egész arcot takaró pajzs kompenensei. Az első legyártott csomag –  fejtartó (54 darab) és csavar (110 darab) – további összeszerelésre már elszállításra került. Természetesen a nyomtatást tovább folytatjuk, ameddig szükséges…

Pomáhame ako vieme …

SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec  za pomoci majsterky, krajčírky Beáty Babosovej, šije rúška. Väčšinu pripravených rúšok sme doručili na úrad KSK, niekoľko sme rozdali zdravotníkom v našom okolí a rúškami sme vyzbrojili aj  našich zamestnancov, ktorí  vykonávajú službu na našich pracoviskách.   Šitie rúšok naďalej prebieha pre našich pedagógov a  žiakov školy.