Oznam

Oznamujeme žiakom, ktorí sa vzdelávajú dištančne cez portál EVY, že vzdelávanie dňa 30.10.2020 a 2.11.2020 nebude prebiehať, nakoľko sú jesenné prázdniny. Dištančné vzdelávanie bude obnovené dňa 3.11.2020 (B-týždeň, utorok) podľa rozvrhu hodín jednotlivých tried. V prípade ďalších otázok sa treba obrátiť na triedneho učiteľa.

Értesítés

Értesítjük iskolánk azon tanulóit, akik az iskolai elektronikus portálon keresztül távoktatásban vesznek részt, hogy 2020.10.30-án és 2020.11.2-án őszi szünet miatt a távoktatás szünetel. Az oktatás 2020.11.3-án (B-hét, kedd) indul újra a megszokott órarend szerint. További kérdés esetén forduljatok az osztályfőnökökhöz.

Dôležitý oznam pre žiakov školy!!!

Dôležitý oznam pre žiakov školy!!! Na základe vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na dnešnej tlačovej besede, od pondelka, t.j. od 12.10.2020 na stredných školách bude prebiehať dištančné vzdelávanie do odvolania. O ďalšom postupe vzdelávania na našej škole  budeme žiakov priebežne informovať  prostredníctvom triednych učiteľov a webstránky školy. Žiadame žiakov, aby v čase vyučovania  ostávali doma,…

Fontos felhívás iskolánk tanulói részére!

Fontos felhívás iskolánk tanulói részére! A SzK OTKésS miniszterének közlése alapján, hétfőtől, azaz 2020.10.12-től visszavonásig a középiskolákban távoktatás zajlik. A tanulóinkat a részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk az osztályfőnökökön, illetve az iskolánk weboldalán keresztül. Kérjük a tanulókat, hogy maradjanak otthon, és 2020.10.12-13-án tájékoztatást kapnak az tanítással kapcsolatban.     Az említett korlátozás egyelőre nem érinti a pedagógus…

Erasmus+ 2020

Názov projektu: Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednej Českej republike Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA102-060477 Termín: 10/02/2020 – 01/03/2020   Cieľovou skupinou mobilitného projektu bolo 20 žiakov 2. a 3. ročníka z 4 rôznych odborov (4 z odboru Autoopravár-mechanik, 5 z odboru Kaderník/Kaderníčka, 6 z odboru Strojný mechanik a 5 z odboru Mechanik elektrotechnik). Cieľovou krajinou mobilitného projektu…

Iskolapszichológus

Ki a mi iskolapszichológusunk?   Mgr. Banyková Katarína Kontakt: katarina.banykova@soskch.sk Megtaláltok: helység B 21 Konzultációk: megállapodás alapján   Miért fontos? Segít a tanulóknak problémáik megoldásában, a pedagógusoknak pedig a tanulók problémáinak jobb megértésében.   Lányok és fiúk! Ha valamilyen problémátok van, ne habozzatok, keressetek fel! Elsősorban értetek vagyok itt! Örülök, hogy meghallgathatlak és tanácsot adhatok!  A…

Školský psychológ

„Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu, pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Teba, pre Vás.“   Kto je naším školským psychológom?   Mgr. Katarína Banyková Kontakt: katarina.banykova@soskch.sk Nájdete ma:  v miestnosti B 21 Návštevné (konzultačné) hodiny: podľa dohody     KTO…