MOSTY BEZ BARIÉR

Dňa 18. septembra 2019 sa konalo stretnutie a predstavovanie stredných  škôl v územnej pôsobnosti košického samosprávneho kraja v Pribeníku. Bola to veľmi pekná a užitočná akcia pod názvom Mosty bez bariér. Cieľom podujatia je spolupráca a prijatie zdravotne znevýhodnených žiakov zdravými žiakmi. Žiaci mali možnosť sa vzájomne inšpirovať a motivovať k tvorivosti, k novým nápadom a k spolupráci. Na hlavnom pódiu počas celého…

Akadálymentes Hidak 2019

Kassa Megye támogatásával 2019. szeptember 18-án került sor a Perbenyiki Szakközépiskola kertjében az Akadálymentes Hidak elnevezésű rendezvényre. Szakközépiskolák, gimnáziumok, különböző szervezetek és szociális otthonok találkoztak azzal a céllal, hogy eloszlassák az előítéleteket a fiatalokban a fogyatékkal élőkkel szemben. A diákoknak lehetőségük nyílt a közös ötletek cseréjére, és motivációt kaphattak új elképzelések kipróbálására is. A főszínpadon…

Medzibodrožský kultúrny festival

Medzibodrožský kultúrny festival patrí medzi tradičné slávnosti mesta Kráľovský Chlmec. Tohtoročný kultúrny festival sa konal v dňoch 13.  – 15. 09.2019. Vedenie mesta pripravilo rôzne akcie, ktoré boli sústredené na Námestí Milénia, ako výstavu ovocia a zeleniny, výstavu kvetov a svadobných dekorácií, prezentáciu a ochutnávku gurmánskych špecialít okolitých obcí. Na tejto slávnosti sa zúčastnila aj naša škola 14.09.2019, ktorá…

Bodrogközi Kulturális Fesztivál 2019

A Bodrogközi Kulturális Fesztivál Királyhelmec immár hagyományos szüreti ünnepsége, amely idén 2019. szeptember 13-15. között került megrendezésre. A város vezetősége különböző rendezvényekkel várta az érdeklődőket a Millenniumtérre. Kézműves és gasztronómiai sátrak töltötték be az impozáns helyet, voltak lovagok Sárospatakról, gyümölcs és zöldség kiállítás, virág és esküvői díszítések bemutatója. A különböző látványosságok minden korosztálynak izgalmas kikapcsolódást és kulturális csemegét…

Opäť vzbĺkol olympijský oheň

O mnohostrannom význame telesného pohybu pre deti a dospievajúcu mládež nik nepochybuje. Tomu zodpovedá forma práce, obsahová náplň a vôbec celkové poslanie škôl, či iných výchovných zariadení, aby športovú činnosť, ako jednu z významných pokrokových kultúrnych dedičstiev ľudstva ošetrovalo a posúvalo ďalej ďalším generáciám. Toto významné poslanie plní SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec organizovaním športových olympiád pre žiakov základných škôl…

11. Bodrogközi Sportolimpia a Királyhelmeci Szakközépiskolában

„Az ember alapvetően versengő lény, a versenyzés pedig lehetőséget nyújt arra, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Az önmagunkkal szembeni küzdelem erős motiváló erő, de a versenyzés másokkal még ennél is erősebb inger”- mondja Csíkszentmihályi Mihály. Akár ezek a gondolatok is motiválhatták azokat az alapiskolás diákokat és tanáraikat, akik 2019. június 21-én eljöttek a Királyhelmeci…

Plán akcií na mesiac jún 2019

3.jún 2019   Vydanie vysvedčení maturantom     3.jún 2019 Ponuka práce firmy PRECCAST Sátoraljaújhely, Maďarsko /Mgr. Enikő Pogányová, PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Judita Diószeghyová,  IV.A a II.NŠ trieda/   10:00, B6, Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová   6.jún 2019 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/   14:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec…

Vyhodnotenie súťaže Matematický klokan

dav Na Slovensku sa  21. marca 2019 „klokanilo” už 22. raz. Hlavným poslaním medzinárodnej súťaže je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi a zároveň umožňuje žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Do súťaže sa žiaci našej školy zapájajú už tradične každý rok. Ani v tomto školskom roku tomu nebolo inak.…