HEURÉKA 2. ročník výberového kola vedomostnej súťaže pre žiakov

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Výroky slávnych i menej slávnych ľudí dokážu výstižne charakterizovať rôzne činnosti, ktoré sú vždy odrazom konkrétneho obrazu objektívnej pravdy. Podľa jednej z takých definícií, pravá múdrosť je v šťastí okrasou a v nešťastí oporou. Vedomosti človek získava od svojho narodenia až po svoj koniec. O naplnení týchto myšlienok sa musí usilovať každý sám, no predsa len, škola vždy bola a zostane tou protoplazmou, ktorá v tomto procese má výsadné postavenie. Vyučovací proces vhodne vyplnený záujmovou činnosťou určite zanechá trvalé stopy vo „vedomostnej duši“ každého žiaka. Veríme, že tieto ciele sa nám darí plniť i vedomostnou súťažou HEURÉKA. Výberové kolo tejto súťaže…Čítať ďalej →

Celoslovenská vedomostná súťaž – EXPERT GENIALITY SHOW

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Študenti SOŠ v Kráľovskom Chlmci dňa 02.12.2014 už ôsmykrát dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI. Súťaž EXPERT je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Táto súťaž je v mnohom unikátna: Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Súťažné témy si žiaci volia z piatich ponúknutých tém. Svoju voľbu tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia otázky. Spôsob hodnotenia je tiež veľmi zaujímavý a jedinečný. Súťažné témy pre tento školský rok: Spoločnosť kedysi a dnes Svetobežník Mozgolamy Do you speak English? Góly, body, sekundy…Čítať ďalej →

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu

V rámci plánovaných úloh PRK ekonomické predmety sa uskutočnila Exkurzia do STM v Košiciach 21. novembra 2014. Zúčastnili sa jej študenti I.A triedy odbor obchodná akadémia. Program pozostával z dvoch častí: Prehliadka expozície „Vývoj písacích strojov“ Študenti mali možnosť prezrieť si viac ako 150 exemplárov písacích strojov od najstaršieho z roku 1870 až po súčasné. Názorne si mohli doplniť svoje teoretické vedomosti z predmetu ADK. Návšteva „Vedecko-technického centra“ V novootvorenom VTC mali možnosť vyskúšať 120 interaktívnych exponátov, kde zábavno-náučnou formou sú prezentované základy vedy a techniky, fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a mnoho ďalších. Študenti si samostatne…Čítať ďalej →

On-line testovanie študijných predpokladov

V rámci výchovného poradenstva v termíne od 20.10.2014 do 7.11.2014 prebiehalo on-line testovanie študijných predpokladov pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov. Do testovania sme prihlásili žiakov IV.A a II.NŠ triedy. Testovali sa základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské   štúdium, pričom sa porovnávali študijné predpoklady s ostatnými prihlásenými žiakmi podobného študijného zamerania. Žiaci boli rozdelení do 6 skupín, každý žiak mal prihlasovací kód. Test bol časovo obmedzený (40 min) a obsahoval4 časti, pričom na každý oddiel mal žiak 10 minút. Časti testu: verbálna časť – úlohy boli zamerané na doplňovanie…Čítať ďalej →

Kreatívne myslenie a zručnosť- STROJZRUČ II

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci zorganizovala súťaž STROJZRUČ II, ktorá sa uskutočnila dňa 19. novembra 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou. Cieľom súťaže bolo vyhotovenie krídlovej matice. Súťaž mala podporiť rozvoj kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov II.C triedy učebného odboru strojný mechanik s vyučovacím jazykom maďarským. V teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 15 otázok a mohli dosiahnuť max. 30 bodov. V praktickej časti sa hodnotili nasledovné kritéria: zručnosť a presnosť vyhotovenia výrobku s  max. bodom 50, kvalita povrchu s max. bodom…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2014

  1.december 2014 „Ako sa stať úspešným podnikateľom“ (beseda) , (Ing. Šipošová Mária; II.A/B-OA) 8:20-9:05, B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária     2.december 2014 EXPERT geniality show, (Mgr. Csatlósová Beáta; Mgr. Anderová Katarína;žiaci podľa zoznamu) podľa harmonogramu, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta   3.december 2014 Zasadnutie PRK EKO, (členovia PRK) 14:10, B-8, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária 4.december 2014 Križovatka vlastných ciest – multimediálny antidiskriminačný koncert – LETart Účastníci - žiaci všetkých tried okrem IV.A, II.NŠ, II.C, I.D-AUT, I.E, I.F,…Čítať ďalej →

Imatrikulácia prvákov

Medzi najobľúbenejšie akcie patrí bezpochyby na každej škole imatrikulácia nových žiakov. Dňa 14.11.2014 prežívali svoj veľký deň aj naši prváci, nakoľko pri príležitosti dňa študentstva sa uskutočnilo ich oficiálne prijatie do radov stredoškolákov. Tradične sa príprav chopili študenti tretieho ročníka. Žiaci III.A a III.B triedy sa predstavili so svojím programom a to krátkymi humornými scénkami a predstavením bojového umenia. Samotný imatrikulačný program bol plný zábavných úloh, ako napríklad karaoke, tanec, jedenie jogurtov a umývanie zubov so zaviazanými očami, holenie balónov, kvíz atď. Za nesplnené úlohy boli súťažiaci „potrestaní“. Na záver novopečení stredoškoláci zložili slávnostný sľub a boli odmenení…Čítať ďalej →

Škodlivé účinky fajčenia, alkoholu a drog

 Tretí novembrový týždeň kalendárneho roku je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Počas týchto dní si pripomenieme nebezpečenstvá, ktoré užívanie drog so sebou prináša. Organizujú sa pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Práve z toho dôvodu dňa 20. 11. 2014 k nám zavítala MVDr. Mária Urbanová, pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove. Vo svojom vystúpení upozornila mladých na škodlivé účinky hlavne fajčenia, alkoholu a nelegálnych drog. Táto problematika sa týka čoraz viac aj našej mládeže. Zdôraznila, že človek, ktorý má jasne stanovené ciele a predstavu o…Čítať ďalej →

Informatická súťaž iBobor

V mesiaci november sa v rámci plánovaných akcií uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2014/2015 sa do súťaže zapojili žiaci našej školy v kategóriách JUNIOR a SENIOR. Vo vyhlásenom súťažnom dni sa žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor svojím prihlasovacím kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5…Čítať ďalej →

Súťaž v kaderníckom salóne

Súťaž sa uskutočnila 19.novembra 2014 v kaderníckom salóne školy č.2. Zúčastnili sa jej žiačky III.D triedy v týchto kategóriach: spoločenský účes, účes FANTÁZIA a účes GEISHA. Podľa stanovených kritérií modelkami museli byť žiačky z odboru kaderník. Na prípravu súťažných prác, čiže na zhotovenie účesov, mali určených maximálne 60 min. Boli povolené všetky techniky úpravy vlasov, ozdoby a prípravky. Vlasové ozdoby mohli zakryť maximálne jednu tretinu účesu. Taktiež vopred mohli byť vlasy pripravené vodovou onduláciou a účesy mohli byť pripravené z mokrých aj zo suchých vlasov. Nakoľko dôležitým kritériom je celkový vzhľad, líčenie a oblečenie malo byť v súlade s účesom .…Čítať ďalej →