Spomienkový večer Aranya Jánosa

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pri príležitosti 200.výročia narodenia Aranya Jánosa usporiadalo Občianske združenie Mécsa Lászlóa a mesto Kráľovský Chlmec pamätný večer, na ktorom Máté László, košický profesor a spisovateľ, predniesol svoj slávnostný príhovor. Spolu s pozvanými študentmi mestských škôl si pripomenuli život a tvorbu básnika. Našu školu reprezentovala Edina Bodzásová z II.A triedy odboru obchodná akadémia prednesom básne, v ktorej básnik vyjadruje svoje sklamanie po revolúcii. Bolo to dôstojné podujatie hodné pamiatky Aranya Jánosa. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1499751260127-5f127da3-ea13-8" include="15127,15128,15129,15130,15131,15132,15125"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Mladá krajčírka

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 7.6.2017 sa uskutočnila v budove praktického vyučovania v krajčírskej dielne našej školy súťaž „ Mladá krajčírka“. Súťaže sa zúčastnili žiačky prvého a druhého ročníka z odboru výroba konfekcie. Dievčatá mali možnosť preukázať svoje zručnosti pri tvorbe jednoduchých odevných výrobkov ako obliečka, zásterka, trenírky. Členovia hodnotiacej komisie, ktorú tvorili: Mgr. Enikő Pogányová ZRPV, Ing. Judita Kázsmérová učiteľka odborných predmetov, Bc. Alžbeta Körmöndiová majsterka odborného výcviku hodnotili: -správnu obsluhu šijacieho stroja - správny postup žehlenia - kvalitu šitia -ladenie farieb - dodržiavanie BOZP Na prvom mieste sa umiestnila žiačka I.E triedy Tünde Váradiová, na druhom mieste sa umiestnila…Čítať ďalej →

Zdravá životospráva

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Na čo treba dávať pozor pri správnej životospráve, kedy, aké množstvo a čo máme jesť? Na dnešnej netradičnej hodine s I.E a II.E triedou sme hľadali odpovede na tieto otázky. Spoločne sme vyrobili pyramídu zdravej výživy, potom sa žiaci pokúsili uhádnuť bylinky, ktoré sme nazbierali v našom okolí. Porozprávali sme sa aj o tom, aké sú ich účinky. Potom sme spolu vyrobili pomazánku a čerstvú mätovú limonádu, ktorú žiaci ihneď  zjedli. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1497439484464-8cc00955-e975-9" include="15105,15106,15107,15103"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Beseda: Prečo nebrať drogy?

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 1.6.2017 sme organizovali besedu s odborníkom občianskeho združenia Slovensko bez drog  Petrom Remperom na tému „Prečo nebrať drogy“. Hlavným cieľom besedy bolo  dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo drogy pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov .  Prednášajúci cez skutočné príklady vysvetlil žiakom, čo všetko môžu drogy spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine. Dúfame, že na konci besedy žiaci urobili vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1497438929252-6a709c79-3a63-1" include="15090,15091,15092,15093,15094,15095,15096,15097,15098,15088"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Slávnostná rozlúčka

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pred odchodom na akademický týždeň sa maturanti rozlúčili so školou, kde tóny piesne Gaudeamus igitur  zazneli na novobudovanom amfiteátri  za krásneho slnečného počasia. V piatok 19. mája 2017 naši budúci maturanti IV.A, IV.B a II.NŠ triedy nastúpili na dvor so svojimi triednymi učiteľmi Ing. Máriou Šipošovou, Mgr. Katarínou Banykovou   a Ing. Brigitou Bernáthovou. Celý slávnostný program sprevádzali moderátori Patrícia Lišocká  z III.A triedy a Pavol Szücs z III.B triedy. Program spestril spevácky zbor školy. Maturanti sa poďakovali učiteľskému zboru za všetko, čo sa ich snažili počas štúdia naučiť. Ostáva zaželať, aby budúci maturanti akademický týždeň zmysluplne využili na doplnenie…Čítať ďalej →

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Mladá móda

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Výtvarná súťaž  pod názvom Mladá móda bola určená žiakom pre ôsmy a deviaty ročník základných škôl. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu mladého človeka. Do súťaže sa zapojilo 6 základných škôl: ZŠ s VJM Čierna nad Tisou, ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec, ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec, ZŠ s VJM Somotor, ZŠ s VJM Veľké Kapušany, ZŠ s VJS Somotor Komisia hodnotila výtvarné diela v zložení: Ing. Angela Geriová, Mgr. Enikő Pogányová, Ing. Andrea Polláková,Ing. Judita Kázsmérová. VIII.ročník I.miesto: Luczó Janka, ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec II.miesto: Viktória Harbuľáková, , ZŠ s VJS Somotor III.miesto: Kállai Anikó, ZŠ…Čítať ďalej →

Mladý digitálny Európan

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Deň 9. mája je vyhlásený ako Deň Európy, jeden zo symbolov Európskej únie, jej sviatok . V tejto súvislosti bola organizovaná celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov stredných škôl s názvom „Mladý digitálny Európan“.  Záštitu nad súťažou mal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a bola organizovaná v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Vedomostná súťaž bola určená pre žiakov 2.a 3. ročníka stredných škôl. Súťaž prebiehala vo forme elektronického testovania, test trval 45 minút.  Úlohy boli zamerané na históriu a súčasnosť EÚ. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1495785559007-8b676afb-7c34-9" include="14961,14962,14957"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

CLIL – integrované vyučovanie obsahu a jazyka

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V rámci otvorenej hodiny Krisztina Furik ukázala praktické využívanie metódy CLIL. Táto metóda integruje vyučovanie cudzieho jazyka a predmetu, preto tu hovoríme o duálnom vzdelávacom procese. Snahou je dosiahnutie nielen predmetových, ale aj jazykových zručností. Žiaci sa lepšie naučia cudzí jazyk vtedy, ak sa ich pozornosť sústredí na učenie sa niečoho iného, v tomto prípade obsahu predmetu, a nie na učenie sa jazyka kvôli jazyku samotnému. Hoci prezentované materiály sa sústredili na ekonomiku a na anglický jazyk, aj učitelia ostatných predmetov dostali prehľad o tejto metóde.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1495784968883-8170e6df-e382-9" include="14951,14952,14949"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Bez hraníc: Humenné, Trebišov, Košice, Miskolc, Eger, Szilvásvárad

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Spoločný program  SOŠ-Szakközépiskola Kráľovský Chlmec a Strednej odbornej školy dopravy a spojov Barossa Gábora z Miškolca.  Cieľom projektu bolo  vytvoriť a prehĺbiť medzinárodné  i osobné vzťahy,  spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok. -21. marca 2017       Naša škola privítala študentov a učiteľov z Miškolca a hneď v prvý deň sme našim  hosťom ukázali naše mesto a jeho blízke okolie: Pribeník, Csonkavár; predstavili významné osobnosti: Lorántffy Zsuzsannu, Mécsa Lászlóa, Helmeczy Mihálya, Dobosa László. Navštívili sme rímskokatolícky kostol vo Svätušiach a kaštieľ v Bieli. Na druhý deň sme spoločne zašli do Humenného  a Trebišova, kde sme si pozreli prekrásne obnovené kaštiele Andrássyovcov. Popoludní sme si…Čítať ďalej →