Zlatá murárska lyžica

Žiaci I.F a II.E triedy učebného odboru 3686 F Stavebná výroba sa zapojili  v rámci odborného výcviku do súťaže previerky zručnosti Zlatá murárska lyžica. Táto súťaž trvala celý 1.polrok. Žiaci vykonávali práce zahrnuté v tematickom pláne. Hodnotení boli podľa výkonu práce. Celkové hodnotenie previerky bolo 27.01.2016. Najlepší žiaci: I.F trieda Madočai Tomáš Gazsik Adrián Nagy Nikolas II.E trieda Franc Dávid Balog Róbert Gazsik JurajČítať ďalej →

Spomienka obetiam holokaustu

27. január - svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenia OSN na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945. Zachovanie pamiatky obetí holokaustu a pripomínanie si tejto tragickej kapitoly v dejinách ľudstva si zaspomínala  aj naša škola vo forme kinopopoludnia. Žiaci I.A a II.A triedy mali možnosť si pozrieť film s danou tematikou. Podujatie sme ukončili myšlienkou: „Musíme si chrániť to najcennejšie – MIER, v prvom rade ho musíme mať v sebe. Nedovoľme, aby sa história opakovala ! “Čítať ďalej →

Zločin a trest, čierne na bielom

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 14. 12. 2015, spoločne so študentmi II.A a III.A triedy, sme mali možnosť zahĺbiť sa do tragédie od významného ruského spisovateľa, F. M. Dostojevského. Divadelné predstavenie sa konalo v Štátnom divadle v Košiciach. Hlavná postava preležala celú úvodnú scénu v kruhu vysypanom čiernym pieskom, kým hlas bez emócií opisoval hroznú scénu vraždy. V druhej časti bol princíp obrátený. Do centra bieleho kruhu uprostred čiernej plochy sa postavila obetavá Soňa. Takto vyzerá aktuálne spracovanie známeho diela - Zločin a trest. Nová dramatizácia ruskej klasiky ponúka súčasný pohľad na veľkú tému a jej filozoficko - morálne presahy…Čítať ďalej →

On line testovanie autoopravárov-mechanikov

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci III.D a III.E triedy  odboru autoopravár-mechanik  dňa 20.1.2016 so začiatkom o 8,00 hod. si preverili svoje  zručnosti formou on line testu. Testovania sa zúčastnilo 22 žiakov z 25 prihlásených. Súťaž,  čiže on line testovanie,  sa skladalo z dvoch častí .  V prvej časti boli položené teoretické otázky z 5 okruhov : Automobil, všeobecná diagnostika Podvozok Transmisia Motor a príslušenstvo Elektrotechnika. Z hľadiska náročnosti táto časť bola náročnejšia ako druhá, poznávacia časť on-line testovania pre časovú tesnosť. Chlapci mali len 60 minút na 60 náročných otázok.  Druhá časť bola aj kratšia aj jednoduchšia. Úlohou bolo spoznať 30  obrázkov za 30…Čítať ďalej →

EXPERT GENIALITY SHOW

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ani v decembri naši žiaci nelenili a 1.12.2015 sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže, kde dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI. Súťaž EXPERT je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Táto súťaž je v mnohom unikátna: Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Súťažné témy si volia z piatich ponúknutých tém. Svoju voľbu tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia otázky. Spôsob hodnotenia je tiež veľmi zaujímavý a jedinečný. Súťažné témy pre tento školský rok: Spoločnosť kedysi a dnes Svetobežník Mozgolamy Do you…Čítať ďalej →

Literárna súťaž Legere v Nitre

[vc_row][vc_column][vc_column_text] V tomto školskom roku sa uskutočnil na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre V.ročník literárnej súťaže Legere organizovaný Fakultou stredoeurópskych štúdií. Súťaž pozostávala z troch kôl, začala sa v októbri a skončila 11.decembra 2015. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť poznanie o tvorbe Józsefa Attilu, podrobnejšie analyzovať a tým aj pripraviť súťažiacich na nadchádzajúce maturitné skúšky.      Organizátori súťaže, vysokoškolskí profesori a doktoranti, zostavili svoje prednášky a úlohy tak, aby pomohli študentom pri osvojení si techniky práce s textom, predstavili im zachytenie dojmu, jazykové prostriedky umeleckého rozboru a práce s textom. Chceli ich motivovať k tomu, aby viac čítali krásnu literatúru.      Počas literárnej súťaže…Čítať ďalej →

Spomienka na Ľudovíta Štúra

[vc_row][vc_column][vc_column_text]      Pri príležitosti 200-ého výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa uskutočnila na 6.vyučovacej hodine spomienka na tohoto velikána, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o povznesenie slovenského národa po kultúrnej, jazykovej a politickej stránke. Tejto netradičnej hodiny slovenskej literatúry sa zúčastnili triedy I.NŠ, II.A a III.A spolu so svojimi vyučujúcimi. Slovom sprevádzala Mgr. Gabriela Šemegová, žiaci si vypočuli recitáciu básne Rozžehnání v podaní študentky I.NŠ Izabely Šiškaová, prednes listu v podaní Rebeky Paňkovej, tiež z I.NŠ. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" items_per_page="4" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1452752800517-965cf7df-9230-5" include="9234,9235,9236,9237,9238,9239,9240,9241,9242,9233"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Naša stužková – IV.A

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má mať v našich spomienkach trvalú hodnotu, pretože je jedinečnou udalosťou, na ktorej sa stretávajú žiaci, ich rodičia, učitelia a  hostia. Je miestom, kde atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými šatami, dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním, ako to všetko dopadne. 4. december 2015 sa stal pre žiakov IV.A triedy takýmto výnimočným dňom. V krásne vyzdobenej sále kultúrneho domu v Pribeníku triedna učiteľka Ing. Alžbeta Darányiová privítala prítomných a po slávnostnom prejave zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Evy Blaškovej   pripla študentom zelené stužky, symboly nádeje. Tento výnimočný okamih predznamenával…Čítať ďalej →

Úsmev ako dar

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Už 13 rokov organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, v spolupráci so strednými školami verejnú finančnú zbierku počas zimného vianočného obdobia na pomoc deťom a rodinám v ohrození. Do tejto dobročinnej akcie sa zapojila aj naša škola a 8. decembra 2015 naši žiaci spoločným úsilím vyzbierali peknú sumu 190,15 EUR, ktorou naši solidárni a štedrí spoluobčania prispeli na darčeky deťom v detských domovoch. Za dobrovoľnú prácu vďaka žiakom (Bernadett Molnár III.A, Martin Jenigár III.A, Loreta Siriková III.A, Laura Leczová III.B, Roberta Teruová III.B, Timea Filepová III.B, Gabriela Horócka III.B, Pankulics Zsolt III.B, Gabriela Vargová…Čítať ďalej →

ZDOBIA NÁS ZELENÉ STUŽKY NÁDEJE

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 27. novembra 2015 sa budúci maturanti IV.B triedy posunuli o krôčik bližšie ku skúške, ktorou zakončia štúdium na našej škole. Študentom študijných odborov mechanik elektrotechnik a obchodná akadémia pripla zelené stužky nádeje za účasti riaditeľa školy Ing. Ivana Beňa a ich pedagógov, triedna učiteľka Mgr. Beáta Csatlósová. Slávnostný obrad sa konal v priestoroch Strednej odbornej školy – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci. Okamihy napätia, či všetko dobre dopadne, očakávanie v očiach rodičov, príbuzných a kamarátov, to všetko prispelo k výnimočnosti tohto piatkového večera. Smiech, slzy dojatia, častušky dotvorili nezabudnuteľnú atmosféru dňa s veľkým "D". Zelené stužky…Čítať ďalej →