Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, vjs 2413 K Mechanik strojov a zariadení, vjm 6317 M Obchodná akadémia, vjm 2697 K Mechanik elektrotechnik, vjm 3968 M Logistika, vjs 2487 H 01 Autoopravár mechanik, vjs 3661 H Murár, vjm 6456 H Kaderník, vjm 2487 H 02 Autoopravár – elektrikár, vjm 3678 H Inštalatér, vjs Termíny k prijímaciemu konaniuČítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2024

Plán akcií na mesiac máj 2024

1. máj 2024Deň pracovného pokoja /B-týždeň, streda/2.máj 2024Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ – 1. termín / Podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia/07:30-14:00, Budova A SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec – učebne podľa harmonogramu a organizačného zabezpečeniaZodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková3. máj 2024Exkurzia DOD na Hasičskej stanici v Kráľovskom Chlmci /Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Tibor Sáradi, I.A, I.B, III.A trieda/2.-5. VH, Hasičská stanica Kráľovský ChlmecZodpovedný: Ing. Tibor Sáradi6.máj 2024Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ – 2. termín / Podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia/07:30-14:00, Budova A SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec – učebne podľa harmonogramu a organizačného zabezpečeniaZodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková8. máj 2024Deň pracovného pokoja /A-týždeň, streda/10. máj…Čítať ďalej →
Exkurzia v Borši a Sátoraljaújhelyi

Exkurzia v Borši a Sátoraljaújhelyi

Žiaci prvého a druhého ročníka sa v posledný aprílový deň zúčastnili na netradičnej hodine literatúry, dejepisu a vlastivedy. V kaštieli Rákocziho v Borši sme si prehĺbili vedomosti o živote vládnuceho kniežaťa a boji za slobodu. Potom sme kráčali po náučnom chodníku na brehu Bodrogu. Popoludnie sme strávili v Múzeu Ferenca Kazinczyho v Sátoraljaújhelyi, kde sme hravou formou spoznávali divočinu a históriu nášho regiónu. Tým sa exkurzia ešte neskončila, pretože o nadobudnutých vedomostiach musíme samozrejme referovať na hodinách literatúry.Čítať ďalej →
Kaderník Medzibodrožia

Kaderník Medzibodrožia

23. apríla 2024 bol organizovaný Strednou odbornou školou techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec VII.ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA - BODROGKÖZ FODRÁSZA“. Aj tento rok súťaž zaznamenala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spojiť mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do súťaže sa prihlásilo 6 stredných odborných škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja, z Maďarska a 2 profesionálne kaderníčky. Práce súťažiacich hodnotila päťčlenná medzinárodná odborná porota. Účastníci mohli preukázať svoju tvorivosť v troch kategóriách – Audrey Hepburn, Pánsky Moderný strih a Minnie Mouse. Výsledky…Čítať ďalej →
Alma Mater 2024

Alma Mater 2024

Mnoho mladých ľudí si kladie otázku, čo ďalej po strednej škole. Cieľom podujatia Alma Mater 2024 – Miniveľtrh vysokých škôl bolo ukázať stredoškolákom, že študovať doma sa oplatí.   Ministerstvo školstva po prvýkrát prepojilo žiakov a vysoké školy v Košiciach, kde sa zišlo až dvadsať slovenských univerzít.  Vďaka tomu si žiaci mohli zistiť to, čo ich zaujíma a to priamo od študentov konkrétnych vysokých škôl. Žiaci III. A a B triedy našej školy sa tiež zúčastnili tohto unikátneho projektu, kde spoznali ponuku slovenských vysokých škôl a dozvedeli sa viac o možnosti získania štipendia.Čítať ďalej →
Erasmus+ – Odborný výcvik v Egri

Erasmus+ – Odborný výcvik v Egri

Druháci a tretiaci našej školy sa v rámci programu Erasmus+ v dňoch 7.-20.apríla 2024 zúčastnili odborného výcviku v meste Eger. Erasmus podporuje študujúcich v odbore a ich vyučujúcich tým, že im umožňuje získavať prax v zahraničí a týmto sa zlepšuje kvalita výučby. Program napomáha aj zlepšovaniu partnerských vzťahov medzi školami aj firmami, podporuje vytváranie pevnejších zväzkov medzi praktickým a teoretickým vyučovaním, ba aj na pracovnom trhu.  Devätnásť študentov bolo zadelených do jednotlivých firiem. Programátori CNC strojov a zariadení  boli pridelení do TOBROCO-GIGANT firmy. Kaderníčky získali prax v PAPA THOMAS Kft. kaderníctve. AGRIA DRINK Kft. prijalo študentov logistiky. Tí sa dostali do všetkých oddelení firmy, účtovanie,…Čítať ďalej →
LEŠKA 2024

LEŠKA 2024

Učiť sa, pomáhať a športovať je pre budúci život mladého človeka poslaním aj nevyhnutnosťou. Aj tomuto účelu slúži vedomostnošportová súťaže LEŠKA. Tejto súťaže sa žiaci našej školy zúčastnili po prvýkrát a hneď si ju aj obľúbili. Pre Emila Polláka, Patrika Répasiho, Adama Szabóa a Kristófa Pitoczkyho bol 4. apríl 2024 pekným zážitkom, získaním nových skúsenosti. V spomínanej súťaži na Strednej odbornej škole informačných technológií v Košiciach úspešne reprezentovali našu školu v poskytovaní prvej pomoci, v kvízovej súťaži o Košickom kraji a v športovej súťaži v prekonávaní prekážok. Za ich prístup k súťažiam, preukázaným vedomostiam a športovému majstrovstvu, ktoré nadobudli pod vedením Mgr. Zoltána Jánošíka…Čítať ďalej →
Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč

Našu školu reprezentoval František Ficzu, študent 4. ročníka na celoštátnom kole súťaže Pekná maďarská reč. Je pre nás veľkým potešením, že patril medzi najlepších v krajine. Blahoželáme jemu a jeho učiteľke MJL PhDr. Andrei Pankovics.Čítať ďalej →
Matematický klokan

Matematický klokan

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan sa v tomto školskom roku konala 26. marca 2024. Do súťaže sa každoročne zapájame aj my so žiakmi našej školy. Nebolo to inak ani v tomto školskom roku. Zaujímavé a netradičné úlohy s obrázkami sa žiakom páčia a radi sa zapájajú do riešenia úloh. Do súťaže sa prihlásilo 20 žiakov v kategórii KADET O12 ( 1. a 2. ročník SŠ). Nezvyčajné úlohy ich trocha potrápili, hlavne z časového hľadiska, ale na druhej strane ich veľmi zaujali. Žiaci mali 60 minút na riešenie 24 úloh v troch stupňoch…Čítať ďalej →