Deň Učiteľov!

Deň Učiteľov!

Ján Amos Komenský, učiteľ národov, bol vždy presvedčený o tom, že kľúčom k ľudskému šťastiu je práve vzdelanie. 28. marca pripomíname významný sviatok všetkých pedagogických pracovníkov – Svetový deň učiteľov. Pri tejto príležitosti, členovia školského parlamentu predniesli krátky prejav v spoločenskej miestnosti a odovzdali symbolické darčeky, ktoré vytvorili vlastnými rukami všetkým pedagógom školy.Čítať ďalej →
Workshop Startup! Podnikanie

Workshop Startup! Podnikanie

Startup sem, startup tam, všetci máme startupy a pritom nikto nevie, čo to presne znamená - každý si ho totiž vykladá podľa seba. Otvorili ste si kaviareň? Super, máte startup. Aspoň takto si to vysvetľujú niektorí z nás. Práve toto zmýšľanie urobilo za posledné roky zo slova „startup“ jedno sprofanované slovo, používané na pomaly každú novovzniknutú firmu.  Prečo sa teda volá startup startupom a čo odlišuje startup od iných novovzniknutých spoločností? Je jasné, že zelovoc startupom asi nikdy nebude, či? Je úplne jedno, kde svoj startup založíte a koľko máte rokov. Garáž, pivnica…Čítať ďalej →
Matematický klokan

Matematický klokan

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž, Matematický klokan, oslavuje už 25 rokov. Do súťaže sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy. Zaujímavé a netradičné úlohy s obrázkami sa žiakom páčia  a radi sa zapájajú do riešenia úloh. Súťaž sa v tomto školskom roku konala 27. marca 2023.  Do riešenia sa prihlásilo 10 žiakov v  kategórii KADET O12 (1. a 2. ročník SŠ). Nezvyčajné úlohy ich trocha potrápili, hlavne z časového hľadiska, ale na druhej strane ich veľmi zaujali. Žiaci mali 60 minút na riešenie 24 úloh v troch stupňoch obťažnosti. Svoje výsledky netrpezlivo očakávajú a môžu si ich aj sami pozrieť na…Čítať ďalej →
Autoopravár junior 2023

Autoopravár junior 2023

Naša škola sa zúčastnila 17. marca 2023 súťaže ,,Autoopravár junior 2023“. Usporiadateľom oblastného kola bola Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice. Na základe pravidiel sa súťaže zúčastnili súťažiaci tretieho ročníkaodboru  Autoopravár – mechanikaleboAutoopravár elektrikár. Súťaže sa zúčastnil  aj žiak našej školy – odbor: autoopravár – mechanik : Oto Világi z III.C triedy. Súťažiaci si priniesli vlastný pracovný odev a vlastnú pracovnú obuv, v ktorých sa zdržiavali v priestoroch vyhradených pre súťažiacich. Súťažiaci dostali  štartové čísla, ktoré  mali na sebe počas celej súťaže. Budúci odborníci si preverili svoje teoretické vedomosti vo forme testu, svoje…Čítať ďalej →
XXX. Okresné kolo celoštátnej súťaže poézie a prózy Mihálya Tompu

XXX. Okresné kolo celoštátnej súťaže poézie a prózy Mihálya Tompu

Dňa 20. marca 2023 sa konalo XXX. okresné kolo celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu pod záštitou Csemadoku v regionálnom múzeu v Kráľovskom Chlmci. Našu školu reprezentoval žiak z III.B triedy František Ficzu, ktorý predviedol báseň Jánosa Pilinszkeho Apokrif a vo vlastnej kategórii získal 2. miesto. Blahoželáme k dosiahnutému umiestneniu a prajeme veľa úspechov v budúcnosti.Čítať ďalej →
Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč

Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč

Vedomostná súťaž Pekná maďarská reč, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, znova otvorila svoje brány. Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 21. 3. 2023 na pôde Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho. Na tomto regionálnom podujatí našu školu reprezentovali žiaci Ficzu František (III.B trieda) a Beatrix Szopková (III.D trieda). Súťažiaci si pripravili vlastný text, ktorý predniesli v prvej fáze súťaže. V druhej časti žiaci dostali neznámy text, ktorý odprezentovali po 15 minútach prípravy a interpretácie. Za najzáživnejšiu úlohu sa však považovala tvorba vlastného samostatného súvislého ústneho prejavu. Súťažiaci si mohli…Čítať ďalej →
Aj my sme sa zapojili do ponožkovej výzvy

Aj my sme sa zapojili do ponožkovej výzvy

Utorok 21.3. pod záštitou nášho školského parlamentu sme sa po prvýkrát na našej škole zapojili do ponožkovej výzvy a tým si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu, ktorý je oficiálne uznaný od roku 2012. Symbolika dátumu 21.3. je v skutku jednoduchá. Downov syndróm je genetické ochorenie, ktoré vzniká trizómiou 21. páru chromozómu a preto práve tento dátum. Druhá symbolika je ukrytá v ponožkách, ktoré svojim tvarom najviac pripomínajú tvar chromozómov a ešte do tretice, rozdielne ponožky zase pripomínajú odlišnosť ľudí trpiacich Downovým syndrómom. V dnešnej dobe je veľmi náročné byť iný, či už vizuálne alebo správaním. Ľudia s Downovým syndrómom sú…Čítať ďalej →

Prezentácia Univerzity J. Selyeho na pôde našej školy

Dňa 2.marca 2023 sa uskutočnila prezentácia Univerzity J. Selyeho Komárno na pôde našej školy. Zástupcovia centra kariérneho poradenstva a Mgr. Zsolt Görözdi, ThD. vedúci katedry systematickej a praktickej teológie oboznámili našich žiakov končiacich ročníkoch s ponúkanými odbormi, možnosťami štúdia. Vysvetlili postup a formu podávania prihlášok na štúdium. Žiaci boli oboznámení virtuálne s mestom Komárno, so študentským životom na škole a na internáte. Absolventi univerzity hovorili aj o projekte Erasmus+, v rámci ktorého je možné absolvovať zahraničný študijný pobyt. Žiaci mali možnosť získať adekvátne informácie priamo od prezentujúcich zástupcov Univerzity. Ďakujeme za návštevu a príjemnú priateľskú atmosféru.Čítať ďalej →

Projektový deň a Deň otvorených dverí na strednej odbornej škole v Kráľovskom Chlmci

Posledný februárový piatok sa uskutočnil záverečný deň nášho projektu s názvom –   Medzibodrožský darčekový kôš – Podpora regionálneho a multikultúrneho vzdelávania žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022. Okrem prezentácie remesiel a ľudových tradícií sa na našej škole konal aj deň otvorených dverí, kde sa do aktivít zapojili aj žiaci partnerskej školy v Sárospataku a miestnej základnej školy. Počas programu bol otvorený náš rekonštruovaný školský areál (učebne, dielne, strojový park školy, nové technológie). Pre širokú verejnosť a záujemcov boli predstavené nami vyučované odbory a remeslá. Vďaka remeselníkom a profesionálom z Medzibodrožia sa žiaci v…Čítať ďalej →

Hviezdy na červenom koberci

Dňa 21.2.2023 žiačky našej školy Cyntia Szepesiová so svojou modelkou Noémi Demeterovou z II.C triedy, odboru kaderník, sa zúčastnili regionálnej súťaže študentov stredných odborných škôl v dekoratívnom líčení a účesovej tvorbe v Michalovciach.  Cieľom súťaže bolo preverenie zručností žiakov na tému –  HVIEZDY NA ČERVENOM KOBERCI. Červený koberec patrí ku každému slávnostnému gala eventu. Väčšinou sa spája s ceremóniou odovzdávania Oskarov a Plesov v opere. Žiačka  mala na vytvorenie účesu k dispozícii 60 minút . Okrem našich žiakov sa súťaže zúčastnili aj žiačky so stredných odborných škôl z Košíc, Humenného a Michaloviec.Čítať ďalej →