Deň Zeme

Deň Zeme

Pri príležitosti dňa Zeme žiaci školského parlamentu vyhlásili súťaž o najkrajší plagát, ktorý  má poukázať na dôležitosť potreby ochraňovať planétu.  Autori kreatívnych plagátov boli odmenení. Ďakujeme každému, kto sa do súťaže zapojil a aspoň takou formou si pripomenul Svetový deň ZEME.Čítať ďalej →
Hudba nás spája

Hudba nás spája

ZUŠ v Kráľovskom Chlmci vyhlásila súťaž šikovných výtvarníkov s názvom Hudba nás spája, na ktorej našu školu reprezentovala Enikő Kohutová, žiačka I.A triedy z odboru logistika. Na študijnom odbore  logistika sa žiaci zaoberajú  technickou grafikou v rámci odborných predmetov v  1. a 2. ročníku, a tým získavajú zručnosť v klasickej a digitálnej kreatívnej tvorbe. Mladí výtvarníci mali za úlohu vytvoriť vinylovú platňu k vybranej pesničke. Vzniklo veľa krásnych prác a zúčastnilo sa viac ako 50 súťažiacich rôznych vekových kategórii.  Zaujímavé tvorby hodnotili členovia poroty Ivanega Ivan a Nagy Enzoe Zoltán v štyroch kategóriách. Súťažiacej našej školy gratulujeme a prajeme veľa…Čítať ďalej →
Výtvarná súťaž ,,Móda mladých“ a ,,Dom mojich snov“

Výtvarná súťaž ,,Móda mladých“ a ,,Dom mojich snov“

V priebehu mesiaca marec predmetová komisia odborných predmetov remesiel a služieb vyhlásila súťaž pre okolité základné školy v témach:  Móda mladých a Dom mojich snov. Výber víťaza nebol jednoduchý , pretože každá jedna práca bola svojím spôsobom výnimočná a nebolo jednoduché určiť, ktorá je tou najkrajšou alebo najlepšou. Nakoniec sa komisia rozhodla oceniť výtvarné práce týchto detí: Loreta Baloghová  9. r. -  ZŠ s MŠ  s VJM  Boľ Zsófia Pogány  8. r.- Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Levente Belán  9. r.  - ZŠ s MŠ  s VJM  Boľ Veľmi si ceníme, že sa žiaci snažia vyjadriť…Čítať ďalej →
I. miesto na štátnom kole Pekná maďarská reč

I. miesto na štátnom kole Pekná maďarská reč

Vedomostná súťaž Pekná maďarská reč, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, znova otvorila svoje brány. Štátne kolo súťaže sa uskutočnilo 19.-21. 4. 2023 na pôde Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho. Na tomto regionálnom podujatí našu školu reprezentovala žiačka BEATRIX SZOPKOVÁ (III.D trieda). Súťažiaci si pripravili vlastný text, ktorý predniesli v prvej fáze súťaže. V druhej časti žiaci dostali neznámy text, ktorý odprezenItovali po 15 minútach prípravy a interpretácie. Za najzáživnejšiu úlohu sa však považovala tvorba vlastného samostatného súvislého ústneho prejavu. Súťažiaci si mohli vybrať jednu z piatich vopred pripravených tém, na prípravu súťažnej úlohy mali…Čítať ďalej →
Kaderník Medzibodrožia

Kaderník Medzibodrožia

19. apríla 2023 bol organizovaný Strednou odbornou školou Techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec VI. Ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“. Aj tento rok súťaž zaznamenávala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spájať mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do súťaže sa prihlásilo 7 stredných odborných škôl a 1 profesionálna kaderníčka. Pre súťažiacich vytvorená príjemná atmosféra, ktorú podporila svojou účasťou aj verejnosť. Štvorčlenná medzinárodná hodnotiaca odborná komisia bola zložená z profesionálov z danej oblasti a hodnotila technickú a estetickú zložku zručností zadaných úloh. Kategórie…Čítať ďalej →
Exkurzia v BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA A.S.

Exkurzia v BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA A.S.

Dňa 04.04.2023 navštívili žiaci III.A a III.B triedy pracoviská firmy BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA A.S. v Čiernej nad Tisou, kde priestormi firmy previedli žiakov poverení zamestnanci firmy. Počas exkurzie predstavili žiakom profil spoločnosti, žiaci navštívili prekládky a nakládky, kde mali možnosť vidieť preskladnenie  rôznych typov komodít. Zaujímavé boli prekládkové komplexy so zabudovanými rotačnými výklopníkmi a plne automatizovaná prekládková technológia. Žiaci tiež navštívili terminál kombinovanej dopravy v Dobrej. Týmto sa chceme poďakovať firme BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA A.S. za hodnotne strávený deň a budeme sa tešiť na vzájomnú spoluprácu do budúcna.Čítať ďalej →
ZRUČ SEO

ZRUČ SEO

Predmetová komisia elektrotechnických a strojárskych predmetov SOŠ techniky a remesiel – Kráľovský Chlmec, vyhlásila súťaže, Z R U Č SEO, ktoré sa konali v dňoch od 12. apríla do 14. apríla 2023, v areáli školy v Kráľovskom Chlmci.Cieľom súťaže bolo vyhotovenie kladivka. Súťaž mala podporiť rozvoj kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.Súťažné kategórie boli v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení, v ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov, mechanik elektrotechnik - súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov, a v odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, v ktorom sa súťaže zúčastnilo…Čítať ďalej →
Exkurzia do Skanzen Sóstó

Exkurzia do Skanzen Sóstó

Dňa 14. apríla 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacieho zájazdu, ktorého cieľom bolo pozrieť si výstavu v Maďarsku usporiadanú pri príležitosti pamätného roku Petőfiho. Program sa začal v Penzióne Kalamáris, ktorý je nezvyčajnou reštauráciou, keďže namiesto skutočného jedla ponúka Petőfiho básne. Naši žiaci si spoločne zasúťažili a pomocou rôznych obrázkov a hudby sa potom pokúsili priblížiť básnika k súčasnosti. Potom sa zoznámili s ľudovými pojmami. So starými nástrojmi, prístrojmi a odevmi patriacimi ku každodennému dedinskému životu, to všetko sa objavovalo v Petőfiho dielach a približovalo ho žiakom. V druhej polovici programu vedúca…Čítať ďalej →
Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach

Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach

Dňa 31. 3. 2023 žiaci Strednej odbornej školy techniky a remesiel navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci III.A a III.B tried. Cieľom bolo získať nielen nové vedomosti a skúsenosti, ale aj krásne zážitky.  STM je na to najvhodnejšie miesto, keďže ponúka rôzne príležitosti na spoznávanie nových javov. V rámci múzea sú rôzne zastávky, ako napr. Sieň elektrických výbojov, kde sa žiaci prostredníctvom svetelných dynamických ukážok a elektrostatických pokusov aktívne zoznámili s ochranou pred nebezpečným napätím z reálnych transformátorov, induktorov a generátorov. Ďalšou zaujímavosťou STM je Planetárium, v ktorom  návštevníci môžu objaviť fungovanie slnečnej sústavy. V…Čítať ďalej →
Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa vody

Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa vody

Žiaci Strednej odbornej školy techniky a remesiel oslávili Svetový deň vody.  Pri tejto príležitosti sa 3. apríla 2023 zúčastnili exkurzie, počas ktorej sa obohatili nielen o nové poznatky, ale aj o zaujímavé a užitočné skúsenosti. Voda je všade okolo nás a je nevyhnutnou zložkou ľudského života. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme mali dostatok informácií o kolobehu vody v prírode ako aj o tom, akým spôsobom sa voda zdokonaľuje, aby sme ju mohli bezpečne využívať v našich domácnostiach. Vzdelávaním detí a mládeže sa v tejto oblasti zaoberá Environmentálne vzdelávacie zariadenie v Michalovciach. V rámci prírodovedného…Čítať ďalej →