LEŠKA 2024

LEŠKA 2024

Učiť sa, pomáhať a športovať je pre budúci život mladého človeka poslaním aj nevyhnutnosťou. Aj tomuto účelu slúži vedomostnošportová súťaže LEŠKA. Tejto súťaže sa žiaci našej školy zúčastnili po prvýkrát a hneď si ju aj obľúbili. Pre Emila Polláka, Patrika Répasiho, Adama Szabóa a Kristófa Pitoczkyho bol 4. apríl 2024 pekným zážitkom, získaním nových skúsenosti. V spomínanej súťaži na Strednej odbornej škole informačných technológií v Košiciach úspešne reprezentovali našu školu v poskytovaní prvej pomoci, v kvízovej súťaži o Košickom kraji a v športovej súťaži v prekonávaní prekážok. Za ich prístup k súťažiam, preukázaným vedomostiam a športovému majstrovstvu, ktoré nadobudli pod vedením Mgr. Zoltána Jánošíka…Čítať ďalej →
Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč

Našu školu reprezentoval František Ficzu, študent 4. ročníka na celoštátnom kole súťaže Pekná maďarská reč. Je pre nás veľkým potešením, že patril medzi najlepších v krajine. Blahoželáme jemu a jeho učiteľke MJL PhDr. Andrei Pankovics.Čítať ďalej →
Matematický klokan

Matematický klokan

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan sa v tomto školskom roku konala 26. marca 2024. Do súťaže sa každoročne zapájame aj my so žiakmi našej školy. Nebolo to inak ani v tomto školskom roku. Zaujímavé a netradičné úlohy s obrázkami sa žiakom páčia a radi sa zapájajú do riešenia úloh. Do súťaže sa prihlásilo 20 žiakov v kategórii KADET O12 ( 1. a 2. ročník SŠ). Nezvyčajné úlohy ich trocha potrápili, hlavne z časového hľadiska, ale na druhej strane ich veľmi zaujali. Žiaci mali 60 minút na riešenie 24 úloh v troch stupňoch…Čítať ďalej →
KONFERENCIA MLADÝCH V KOŠICIACH

KONFERENCIA MLADÝCH V KOŠICIACH

Dňa 27.03.2024 /streda/, sme s vybranými členmi školského parlamentu absolvovali stretnutie /konferenciu/ v Košiciach.  Cieľom konferencie bolo informovať mladých ľudí o rôznych možnostiach sebarozvoja a uplatnenia sa nielen v Košickom kraji. Na konferencii sme  sa dozvedeli veľa nových informácií o projektoch, do ktorých sa mladí ľudia môžu zapojiť v našom regióne, ako aj o tom, ako tráviť svoj voľný čas zmysluplne. Mali sme možnosť  stretnúť sa s inšpiratívnymi osobnosťami z rôznych oblastí vzdelávania a rozvoja v kontexte inovácií a novodobých možností, ktoré ponúkajú európske projekty a ich reálne uplatnenie v praxi. Prítomní boli aj zástupcovia miestnych samospráv, partneri z neziskového sektora, či súkromnej sféry. Informácie, skúsenosti, ktoré sme na konferencii získali, nás určite budú motivovať…Čítať ďalej →
Ponožková výzva

Ponožková výzva

V utorok 21.3.2024, v spolupráci so školským parlamentom, sme sa na našej škole zapojili do ponožkovej výzvy a tým si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu.  Symbolika dátumu 21.3. je v skutku jednoduchá. Downov syndróm je genetické ochorenie, ktoré vzniká trizómiou 21. páru chromozómu, a preto práve tento dátum. Druhá symbolika je ukrytá v ponožkách, ktoré svojím tvarom najviac pripomínajú tvar chromozómov a ešte do tretice, rozdielne ponožky zase pripomínajú odlišnosť ľudí trpiacich Downovým syndrómom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto skvelej výzvy zapojili. Fotky - Ponožková výzvaČítať ďalej →
Workshop v Košiciach pre členov školského parlamentu

Workshop v Košiciach pre členov školského parlamentu

Dňa 20.3.2024 sa naši členovia školského parlamentu pod vedením koordinátorky zúčastnili workshopu s názvom Prezentačné zručnosti v Košiciach. Hlavným cieľom aktivity bolo pomôcť žiakom získať zručnosti pri prezentácii, ako správne artikulovať, gestikulovať, vystupovať pred publikom a prekonať pocit úzkosti, respektíve použiť základné prezentačné taktiky. Program bol pestrý, členovia školského parlamentu nadobudli skúsenosti a získali prospešné informácie. Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac apríl 2024

Plán akcií na mesiac apríl 2024

5. apríl 2024Slávnostná pracovná porada z príležitosti dňa učiteľov /12:30 hod./Skrátené vyučovanie do 11:20 h 9. apríl 2024Svetový deň zdravia – Beseda a Výstava prác / Mgr. Katarína Banyková, Ing. Helena Kovácsová, I.A a II.A žiaci/7.-8. VH, SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Ing. Helena  Kovácsová10.-12. apríl 2024Súťaž  Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč / PhDr. Andrea Pankovics , Ficzu František IV.B /08.00-15.00, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, KošiceZodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics15. apríl 2024Zasadnutie PRK PVP/ členovia PRK PVP/14:10, učebňa B6, SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Mgr. Beáta Csatlósová17. apríl 2024Súťaž FINNkvíz /Ing. Denisa Mihalčíková I.A LOG, II.A LOG 20 žiakov/09:00-12:00 hod., B3, SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:…Čítať ďalej →
Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč

Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč

Vedomostná súťaž Pekná maďarská reč, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, znova otvorila svoje brány. Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 11. 3. 2024 na pôde Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho. Na tomto regionálnom podujatí našu školu reprezentovali žiaci Ficzu František (IV.B trieda) a Nicolas Bodnár (I.B trieda). Súťažiaci si pripravili vlastný text, ktorý predniesli v prvej fáze súťaže. V druhej časti žiaci dostali neznámy text, ktorý odprezentovali po 15 minútach prípravy a interpretácie. Za najzáživnejšiu úlohu sa však považovala tvorba vlastného samostatného súvislého ústneho prejavu. Súťažiaci si mohli vybrať jednu z piatich vopred pripravených tém,…Čítať ďalej →