Európsky deň jazykov 2014

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa dňa 26.09.2014 uskutočnil jazykový kvíz pre žiakov 3. ročníka študijných odborov. Zúčastnili sa ho žiaci prítomní na teoretickom vyučovaní študijných odborov obchodná akadémia (s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským) a mechanik elektrotechnik (s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským). Na začiatku akcie boli žiaci oboznámení s cieľom podujatia a boli zaradení do päťčlenných družstiev. V rámci kvízu boli tieto aktivity: - všeobecný kvíz o jazykoch a pôvode niektorých slov v slovenskom a maďarskom jazyku - určenie jazyka na základe zvukovej ukážky s výberom možností (v dvoch častiach) -…Čítať ďalej →

Slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015

I keď leto a prázdninové zážitky sú neodvratne preč, september prichádza do každej školy s novými očakávaniami a výzvami. V utorok, 2. septembra 2014 za krásneho slnečného rána sa na školskom ihrisku stretli žiaci, rodičia, hostia a pedagogickí pracovníci školy, aby sa spoločne zúčastnili na otvorení nového školského roku 2014/2015. Ing. Ivan Beňo, riaditeľ školy vo svojom slávnostnom príhovore privítal prítomných a načrtol hlavné ciele a požiadavky týkajúce sa pedagogicko-výchovnej práce. Prajeme každému, aby v novom školskom roku zažil čo najviac úspechov. Milí žiaci, želáme vám, aby ste každý deň prichádzali do našej…Čítať ďalej →

Športovo – oddychová zóna na našej škole

Národný projekt KomPrax - kompetencie pre prax, ktorý je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu, poskytol možnosť našim žiačkam z II.A triedy Diane Holováczovej a Lorette Sirikovej uskutočniť malý projekt s názvom: „Športovo-oddychová zóna“ na pôde našej školy. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania naše žiačky nadobudli kompetencie ( vedomosti, zručnosti a postoje) dôležité pre ich budúce zamestnanie ako aj pre ich spoločenský život. Naše žiačky v rámci svojho vzdelávacieho cyklu pripravili, urobili a vyhodnotili svoj malý projekt, cez ktorý si vyskúšali v praxi zručnosti, ktoré sa naučili počas školení, ako aj mnohé ďalšie. Do aktivity boli zapojení aj spolužiaci,…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2014

13.október 2014 Netradičná hodina maďarskej literatúry – žiaci I.B, II.B, III,B, IV.A – OA O 10:15, chodba SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 16.-20.október 2014 Tematický týždeň z príležitosti Svetového dňa výživy - Beseda s MuDr. A. Bánhegyi: Dôležitosť zdravej výživy - žiaci I.A, I.B,III.A triedy ( dátum a čas sa upresní), B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec  Zumba popoludnie s Rita Zumba – žiaci podľa záujmu ( dátum a čas sa upresní), chodba SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 17.október 2014 Tekvicový festival – žiaci SOŠ od 11:00 – 12:45, SOŠ – Szakközépiskola,…Čítať ďalej →

Biela pastelka

V rámci charitatívnej činnosti sa naša škola zapojila do celoslovenskej akcie „Biela pastelka“. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom je „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“. Akcia prebieha na celom Slovensku ako jednodňový predaj predmetu verejnej zbierky za 1 € a prípadný dobrovoľný príspevok. Uskutočnila sa 24. septembra 2014. Naše študentky 4. ročníka pomáhali v zbierke na verejných miestach v meste Kráľovský Chlmec. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojím príspevkom podporili dobrú vec. Ďakujeme. [justified_image_grid ng_gallery=5]  Čítať ďalej →

V DUCHU TRADÍCIÍ – MEDZIBODROŽSKÝ KULTÚRNY FESTIVAL

V dňoch 19 - 21. septembra sa konal v meste Medzibodrožský kultúrny festival, ktorý bol zároveň aj sviatkom vinobrania i Dňom mesta. Podobne ako minulý rok, aj  teraz sa zúčastnila aj naša škola. Náš stánok sa nachádzal vo vestibule. Cieľom prezentácie našej školy bolo, aby návštevníci získali informácie  o tom, čo ponúka naša škola. Usilovali sme sa  podať obraz o takej inštitúcii, ktorá má v regióne  budúcnosť, kde urobíme všetko pre to, aby naši absolventi vedeli profesijne obhájiť svoje miesto v spoločnosti.  Vystavili sme produkty našich žiakov odboru strojný mechanik, stolár, murár, mechanik elektrotechnik. V rámci tvorivej dielne sa…Čítať ďalej →

MOSTY BEZ BARIÉR

Dňa 17. 09. 2014 v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku sa uskutočnil 6. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pod názvom  Mosty bez bariér. Na celodennom festivale s ukážkami remesiel, kaderníckymi a kozmetickými prezentáciami, módnymi prehliadkami, barmanskou šou, gurmánskymi špecialitami, aranžovaním kvetín a vystúpeniami mladých umelcov sa zúčastnila aj naša škola. Aj toho roku sa akcia organizovala v kaštieli Majlátha v Pribeníku. Cieľom aktivity bolo, aby mladí sa stretávali, spoločne tvorili, predstavili si navzájom svoje výrobky a v neposlednom rade, aby sa spoločne zabávali zdraví a handicapovaní mladí ľudia. Na tejto akcii sme vystavili produkty našich…Čítať ďalej →

„THÁLIA“ na našej škole

Dňa 12.9.2014 sa na pôde našej školy uskutočnila veľkolepá akcia. Navštívili nás herci z divadla „Thália“ s cieľom uskutočniť inovatívne predstavenie s názvom „AKÁRKI-JEDERMANN“. V predstavení Jedermann (Akárki) sa herci v priebehu hry pýtali žiakov na ich postoje a nútili ich tak premýšľať i formulovať svoje názory na závažné otázky. Základnou témou v hre Jedermann bola otázka zodpovednosti. V hre bola otázka o zodpovednosti pri pomoci druhému človeku v ťažkej životnej situácii. Protagonistkou predstavenia bola stredoškoláčka, ktorá pátra po matke s čoraz zvláštnejším správaním. Dôležitou súčasťou inscenácie boli interaktívne zložky, kde študenti museli reagovať, premyslieť si udalosti z pohľadu konkrétnej postavy, radiť a dotvárať príbeh. Predstavenie…Čítať ďalej →