Deň narcisov 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V tomto roku 15.apríla 2016 organizovala Liga proti rakovine 20.ročník jedinečnej celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín. Zapojila sa do organizovania  Dňa narcisov ako jeho spoluorganizátor aj naša škola SOŠ Szakközépiskola Kráľovský Chlmec  respektíve žiačky III.A a III.B triedy, konkrétne Molnár Bernadett, Grabicová Anita, Pekariková Diana, Leczová Laura. Žiačky pozbierali  skoro 200 EUR. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1465332737882-c604dfdf-45ab-1" include="11995,11996,11997,11998,11999,12000,12001,11994"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac jún 2016

1.jún 2016 Športový deň – volejbal, stolný tenis – podľa propozície / Triedy: I.A, II.A , II.B, I.C, I.D, III.A-ME, III.B-ME/ 7.30 – 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík 1.jún 2016 Deň na ochranu života a zdravia – pre žiakov III.D, III.C, III.E – podľa harmonogramu 7.30 – 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík 1.jún 2016 Zasadnutie PRK –dvojročných odborov / členovia PRK/ 14:10, B-17,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová     2.jún 2016 EXKURZIA…Čítať ďalej →

Slávnostná rozlúčka

[vc_row][vc_column][vc_column_text] V piatok 20. mája 2016 sa naši budúci maturanti rozlúčili s tunajším stredoškolským životom. Tóny piesne Gaudeamus igitur  zazneli na novobudovanom amfiteátri. Za krásneho slnečného počasia nastúpili na dvor žiaci IV.A, IV.B a II.NŠ triedy so svojimi triednymi učiteľmi Ing. Alžbetou Darányiovou, Mgr. Beátou Csatlósovou  a Ing. Miroslavom Kovácsom. Básne v podaní žiačky Diany Pekárikovej z III.A triedy a Laury Leczovej z III.B triedy zahájili slávnostný program rozlúčky. Celý slávnostný program sprevádzali moderátori Diana Kanalošová z III.A a Roberta Teruová z III.B triedy. Pri tejto príležitosti sa im prihovoril riaditeľ školy. Zhodnotil ich prácu a spolu s pani zástupkyňou odmenili najlepších študentov za reprezentáciu školy v odborných…Čítať ďalej →

VEDA A TECHNIKA V OBDOBÍ 1906 – 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pri príležitosti 110.výročia založenia odborného vzdelávania v meste Kráľovský Chlmec predmetová komisia prírodovedných predmetov vyhlásila prírodovednú súťaž pre žiakov základných škôl Medzibodrožia a Použia pod názvom VEDA A TECHNIKA V OBDOBÍ 1906 - 2016. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov z 5 základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci vytvorili 10 prezentácií, dve skupiny žiakov v podobe kresby  vyjadrili svoje myšlienky a vytvorila sa aj jedna nástenka. Porota (členovia predmetovej komisie prírodovedných predmetov) pri udeľovaní cien nemala ľahkú úlohu, pretože všetky vytvorené práce boli náročné, veľmi zaujímavé a cenné. Dňa 24.5.2016 poobede do súťaže zapojení žiaci na pôde našej školy predstavili…Čítať ďalej →

We are what we eat – Sme to, čo jeme

[vc_row][vc_column][vc_column_text] We are what we eat! Je názov projektu, prostredníctvom ktorého účastníci z 5 európskych krajín absolvovali plnohodnotný týždenný pobyt v krásnom rumunskom mestečku Odorheiu Secuiese - Székelyudvarhely. Vysokoškoláci z Grécka, Turecka, Litvánska, Talianska, Rumunska a naši stredoškoláci zo Slovenska spoznávali kultúru, prírodu a zaujímavé miesta i zákutia  Transylvánie. Počas týždenného pobytu študenti v prvom rade získavali cenné skúsenosti a znalosti európskych kultúr, rozšírili si obzory, významným spôsobom posilňovali svoju osobnosť a v neposlednom rade sa zdokonaľovali  v anglickom jazyku. Absolvovali sme množstvo zaujímavých programov, aktivít a workshopov. Návšteva mesta s aktivitou s názvom „CITY GAME“ nás čakala  hneď v prvý deň pobytu. Organizátori…Čítať ďalej →

Obvodné a krajské kolo 38. ročníka súťaže SOČ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Obvodné kolo 38. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 1.4.2016 na SOŠ Technickej v Michalovciach  s nasledovným  programom: od 9:30 do 10:00 hodiny prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00  do 14:30 sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 prišlo na rad vyhodnotenie súťaže.. Našu školu reprezentovali Štefan Kasko z III.B a Marek Szedlák, z II.A triedy s prácou „Programovateľný robot“ . Študent  IV.B triedy, Gábor Bodnár súťažil s prácou „Lietajúci dron“. Práce našich žiakov boli v porovnaní s ostatnými prácami na vynikajúcej úrovni a na základe rozhodnutia odbornej poroty  postúpili do krajského kola. Krajské kolo sa uskutočnilo 8.4.2016 v SOČ…Čítať ďalej →

Matematický Klokan 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]MEDZINÁRODNÁ  MATEMATICKÁ  SÚŤAŽ  - KLOKAN          V tomto čase ako každoročne aj teraz, dňa 21.3.2016 sa na našej škole uskutočnila obľúbená medzinárodná matematická súťaž. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách KADET O12 a JUNIOR O34.  V minulom roku sa zúčastnilo súťaže takmer 6 miliónov žiakov. Umiestnenie v rámci školy –SOŠ Kráľovský Chlmec Kadet O12 1. Gabriela Battyányiová  - II.A 2. Jozef Jano  -                   II.A 3. Patrícia Lišocká  -           II.A   Junior O34 1.                  Ján Pankulics  -       IV.B 2.                  Vojtech  Virág  -     III.A 3.                  Zsolt Pankulics  -   III.B NAŠIM  MATEMATICKÝM TALENTOM  GRATULUJEME ![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" grid_id="vc_gid:1462604974528-4ff1c57e-3b50-6" include="11053,11054,11055,11056,11057,11058,11059,11060,11061,11062,11063,11064,11065,11067,11069,11052"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Súťaž v Národnej banke Slovenska „Bosákova cena 2015/2016“

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Semifinále X. ročníka slovensko - českej súťaže Bosákova cena 2015/2016 sa konalo dňa 08. 04. 2016 v Národnej banke Slovenska v Bratislave. Súťažná práca Nikoly Gabódovej, žiačky III. A triedy, postúpila do tohto finále. Bola zaradená medzi 20 najlepších prác. Cieľom súťaže, ktorú každoročne organizuje Spoločnosť Michala Bosáka, je podporovať tvorivosť študentov v oblasti tvorby ekonomických projektov. Naša žiačka síce nezískala umiestnenie, ale na veľmi slušnej úrovni prezentovala svoj podnikateľský zámer pred trojčlennou odbornou porotou. Prínosom je, že mala možnosť zmerať si  svoje schopnosti s ostatnými študentmi a stretnúť sa s významnými osobnosťami ako sú  JUDr. Eduard Kukan,…Čítať ďalej →

Čitateľský maratón pri príležitosti dňa maďarskej poézie

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Narodeniny Józsefa Attilu sú zároveň oslavou poézie. Sviatkom, kedy neoslavujeme seba , ani svojich blízkych, ale literatúru, slová, vety, krásu textu a jeho dokonalosť; niečo, čo i my sami cítime, dotýka sa nás, ale nedokážeme to vysloviť. To je poézia. Preto sme sa rozhodli usporiadať čitateľský maratón a oslovili sme nielen našich študentov, ale aj  žiakov základných škôl. Na našu veľkú radosť pozvanie prijali a zišla sa nás päťdesiatka nadšencov literatúry. Každý si so sebou priniesol   svoju obľúbenú báseň, novelu, úryvok z románu a prečítal ju. Čítali aj pedagógovia. Vypočuli sme si básne Józsefa Attilu,  Sándora Petőfiho,…Čítať ďalej →