OZNÁMENIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV

V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFORom v šk. r. 2021/2022 vydaným MŠVVaŠ SR  zo dňa 17.08.2021 vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby.   Na základe tohto usmernenia sa potvrdenia o návšteve školy vydávajú na vrátnici v pracovných dňoch v čase od 08:30 do 12:00 hod.   Svoje požiadavky môžete dopredu odoslať e-mailom na adresu sekretariat@soskch.sk, resp. cez triednych učiteľov a pripravené potvrdenia si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy v horeuvedenom čase.Čítať ďalej →

Bodrog, živá rieka – Prednáška o ochrane prírody Natura 2000

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ako sa volá vták, ktorý vydáva zvuk podobný byvoliemu? Akú veľkú  plochu pokryjú obe strany listov jedného stromu? Naozaj vymrela korytnačka močiarna v národnej prírodnej rezervácii Tajba? Ktorý je najvyšší a najnižší bod Medzibodrožia? Ako sa volá druhý najvyšší kopec Medzibodrožia? Na mŕtve rameno ktorej rieky sa postavil Gotthardov most? Kde je pochované srdce kráľovnej Gertrúdy, manželky Ondreja II.?   Na tieto a podobné otázky sme dostali odpovede počas prednášky Tibora Szemana o ochrane prírody Natura 2000 v Regionálnom múzeu Jozefa Majlátha v Kráľovskom Chlmci deň pred odovzdávaním koncoročných vysvedčení.   Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za…Čítať ďalej →

Oznámenie

Oznamujeme žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že od 10. mája 2021 vzdelávanie bude prebiehať školskou prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch podľa mimoriadneho rozvrhu hodín. Každý žiak donesie so sebou vyhlásenie o bezinfekčnosti.   Tu si môžete stiahnuť tlačivo.   [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Usmernenie_riaditela_skoly_06.05.2021.pdf"] [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.docx"] [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_plnoleteho_ziaka.docx"] [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_zamestnanca.docx"]    Čítať ďalej →

Oznámenie

Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom v dňoch  3. a 4. mája 2021 z organizačných dôvodov.   Prezenčné vyučovanie v končiacich triedach a vybraných skupinách žiakov a dištančné vyučovanie v ostatných ročníkoch pokračuje v stredu, dňa 5. mája 2021.   Vzdelávací kurz prebieha naďalej podľa platného harmonogramu.Čítať ďalej →

Obhajoba maturitnej práce

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Po odovzdaní maturitnej práce čaká študenta ešte jedna vážna povinnosť, ktorou je obhajoba vlastnej práce pred komisiou. V rámci obhajoby študent nielenže prezentuje výsledky svojej maturitnej práce, ale taktiež odpovedá na otázky a pripomienky svojho vedúceho a oponenta práce. Naši maturanti zo študijného odboru 6426 L vlasová kozmetika, 2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení a 2697 K  mechanik  strojov a zariadení tiež splnili svoju povinnosť a obhájili vlastné maturitné práce. Počas dištančného vzdelávania sa okrem učenia venovali aj písaniu vlastnej práce. Napriek tomu, že maturitné skúšky v tomto školskom roku neprebiehajú klasickou formou,…Čítať ďalej →

MŠVVaŠ SR zverejnil aktuálne pravidlá pre návrat do škôl od 19.04.2021 – A SzK OTKSM közzé tette az aktuális szabályokat, amelyek az iskolába való visszatérésre érvényesek 2021.04.19-től középiskolákra vonatkozóan:

[vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width="12" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1618751806769-3997038a-a16d-6" include="22380,22377"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Škola pokračuje v modernizácii odborného vzdelávania …

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V tomto prípade sa jedná o moderné vybavenie odbornej učebne autoelektronika a autodiagnostika.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1618604283923-76d32ca0-f856-4" include="22371,22370,22369,22368,22367,22366"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

OZNÁMENIE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, že od 1.4.2021 do 6.4.2021 sú veľkonočné prázdniny, vyučovanie v čase prázdnin je samozrejme  prerušené.  Dištančné vzdelávanie - vyučovanie cez školský e-learningový portál pokračuje dňom 7.4.2021  (B týždeň -  streda)  pre všetky ročníky a odbory školy až do odvolania. Zároveň všetkým zamestnancom školy, žiakom a ich rodičom  praje vedenie Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci,  príjemné prežitie  veľkonočných sviatkov.   „Keď jarné kvety kvitnú, A slnko teplo hreje, Tak príroda svoju náruč Každému praje.“[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1623677371568-f578ef37-5d5a-6" include="22286,22287,22288,22289,22290,22291,22292"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →