Virtuálny Deň otvorených dverí na Strednej Odbornej škole- Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Keďže je tento školský rok situácia z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19 veľmi vážna, dôsledkom čoho došlo aj k uzavretiu škôl,  rozhodli sme sa realizovať  DOD netradičným spôsobom a to virtuálne/ online formou prostredníctvom aplikácie Teams. Záujemcovi o našu školu, žiaci končiacich ročníkov základných škôl,  ich zákonní zástupcovia ako aj výchovní poradcovia mali možnosť zapojiť sa do netradičnej aktivity. Oboznámili  sa tak s možnosťami štúdia na našej škole, s kritériami prijímacieho konania. Informácie o škole získali  z komplexnej prezentácie, kde si mohli vytvoriť  názor na školu, študijné odbory, vybavenie školy  aj mimoškolské aktivity. Vedenie školy i výchovno-karierový poradca…Čítať ďalej →

Rozhodnutie riaditeľa školy

[gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/03/Rozhodnutie-riaditela-skoly.pdf"]   Rozhodnutím ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky umožňujú. V posledných dňoch sme v tejto súvislosti viackrát oslovili žiakov končiacich ročníkov a ich zákonných zástupcov, aby sa vyjadrili k návratu na prezenčné vzdelávanie. Záujem žiakov v jednotlivých skupinách bol nízky aj z dôvodu nepriaznivého epidemiologického vývoja v regióne. V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo…Čítať ďalej →

OZNAM pre všetkých žiakov končiacich ročníkov

V súlade s Rozhodnutím MŠVVAŠ SR platným od 08.02.2021, Uznesením vlády SR č. 77 účinným od 06.02.2021 a usmernením KSK ako zriaďovateľa zo dňa 24.02.2021 oznamujeme všetkým žiakom končiacich ročníkov, t. j. IV.A triedy, II.NŠ triedy – maturanti a III.C triedy – 3-ročný učebný odbor, že dňom 03.03.2021 uvedené triedy povinne prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie.   Vyučovanie bude prebiehať v škole podľa upraveného rozvrhu hodín. V študijných odboroch  dôraz sa bude klásť na odborné predmety, odborný výcvik a jazyky súvisiace s maturitnou skúškou. U žiakov učebného odboru sa bude vyučovať odborný výcvik a odborné predmety v súlade s požiadavkami ukončovania štúdia – záverečné skúšky.…Čítať ďalej →

OZNAM PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Dni otvorených dverí na Strednej odbornej škole techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec sa v tomto roku uskutočnia online formou nasledovne: 4. 3. 2021 o 17:00 hod. - v slovenskom jazyku 5. 3. 2021 o 17:00 hod. - v maďarskom jazyku Všetky DOD budú prebiehať na platforme MS Teams. Prosíme Vás, aby ste sa zaregistrovali. Následne na Vami uvedenú mailovú adresu Vám pošleme link na pripojenie. Ak máte otázky ohľadom štúdia na našej škole, môžete ich zasielať na adresu sekretariat@soskch.sk, alebo prostredníctvom formulára. Na otázky Vám…Čítať ďalej →

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že od 15.2.2021 žiaci našej školy pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou – A týždeň. O možnom nástupe do školy a podmienkach,    za akých sa bude realizovať, Vás budeme informovať.Čítať ďalej →

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe usmernenia KSK Vám oznamujeme, že od 25.1.2021 žiaci stredných škôl pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. O možnom nástupe do školy a podmienkach, za akých sa bude realizovať, Vás budeme včas informovať.Čítať ďalej →

Milí žiaci, vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v termíne od 11.01.2021 (B týždeň) pokračujeme v dištančnom vyučovaní – bez zmeny cez školský e-learningový portál. Podľa aktuálnych predpokladov, ak to bude pandemická situácia dovoľovať, prezenčnú výučbu začneme 25.1.2021 v pondelok – B týždeň. Predtým, od 22.1.2021 do 24.1.2021  by malo dôjsť k testovaniu žiakov, zamestnancov školy  a v prípade neplnoletých žiakov aj jedného zákonného zástupcu. Bližšie informácie ohľadom testovania Vám včas poskytneme. Želáme Vám pevné zdravie, mnoho síl a trpezlivosti!Čítať ďalej →

OZNAM – ÉRTESÍTÉS

Vážení rodičia, milí žiaci! Na základe rozhodnutia ministra školstva z 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny uskutočnia od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021. Vyučovanie sa začína 11. 01. 2021 za aktuálnych pandemických podmienok – podmienené pretestovaním žiakov a jedného z rodičov.   Tisztelt szülők, kedves diákok! Az oktatási miniszter 2020. 12. 11-i rendelete alapján a karácsonyi szünet 2020. 12. 21-től 2021. 01. 08-áig tart. Az oktatás 2021. 01. 11-től folytatódik az időszerű járványkörülményeket figyelembe véve – feltételesen a diák és egy szülő tesztelésen való részvételével.Čítať ďalej →

Dotazník na vyplnenie pre žiakov a zákonných zástupcov

Vážení rodičia, milí žiaci! Žiadame Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka v rámci dotazníkového prieskumu o návrate žiakov do školských lavíc. Dotazník je potrebné stiahnuť (na otvorenie použite najnovšiu verziu programu Acrobat Reader DC), vyplniť, uložiť pod názvom priezvisko_meno a odoslať na e-mailovú adresu školy: sekretariat@soskch.sk Ďakujeme za spoluprácu!   [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2020/12/dotaznikovy-prieskum.pdf"]Čítať ďalej →

Srdce – symbol lásky, odvahy a bojovnosti

Zamestnanci našej školy vyhotovili zásobník v tvare červeného srdca na zber plastových uzáverov z fliaš. Je umiestnený pred budovou Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci. Týmto spôsobom chceme všetci spolu podporiť rôzne dobročinné akcie. Kolektív našej školy za zhotovenie tohto zásobníka získal od vedenia mesta ocenenie “Pre Chlmčanov“.   Pomôžme spolu tým, ktorí to najviac potrebujú!Čítať ďalej →