Plán akcií na mesiac október 2022

Plán akcií na mesiac október 2022

  Plán akcií na mesiac október 2022   3. október 2022 IT fitness testovanie 2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, I.B ME, MSZ/ 2.-3.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová 3. október 2022 Plenárne zasadnutie rodičov, triedne aktívy 13:30, A41 spoločenská miestnosť , SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Eva Vassová 5. október 2022 Futbalový turnaj medzi žiakmi našej školy v rámci programu „Športom proti drogám“ /Ing. Helena Kovácsová, Mgr. Márk Orosz, futbalové družstvá podľa propozície/ 07:30-13:00, multifunkčné ihrisko, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec  Zodp.: Mgr. Márk Orosz 5. október 2022 Rozvoj podnikavosti /Ing. Kamilla Pataky, Ing.…Čítať ďalej →

[vc_row][vc_column][vc_column_text]26. septembra 2022 sme znova oslávili jazykovú rôznorodosť nášho kontinentu spolu so základnými školami regiónu Medzibodrožia. Cieľom bolo podnietiť žiakov, aby sa učili jazyky v školách aj mimo nich. Dôvod je veľmi jednoduchý, aby sa v cudzích jazykoch ľahšie dorozumeli. Zo 16 pozvaných základných škôl sa workshopu zúčastnilo 8: základné školy s vyučovacím jazykom slovenským z Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou a Borše, základné školy s vyučovacím jazykom maďarským z Kráľovského Chlmca, Veľkého Horeša, Stredy nad Bodrogom, Bielu a Boľu. Spolu s našimi študentmi z triedy I.A a I.B tvorili 10 pracovných skupín…Čítať ďalej →

DOD na našej škole

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Počas dní 20. a 23. septembra 2022 sme otvorili bránu našej školy pre žiakov Základnej školy Kráľovský Chlmec s VJS, Základnej školy Mihálya Helmecziho s VJM, Základnej školy Čierna nad Tisou s VJS a Základnej školy Jánosa Erdélyiho s VJM Veľké Kapušany. Záujemcovia o našu školu získali všetky informácie z komplexnej prezentácie, kde si mohli vytvoriť  názor na školu, študijné odbory, vybavenie školy  aj mimoškolské aktivity. Študentom boli poskytnuté informácie o realizovaných a prebiehajúcich  projektoch, do ktorých  je aktívne zapojená aj naša škola, tak ako aj  informácie o možnostiach duálneho  vzdelávania. Žiaci základných škôl so sprievodnými učiteľmi navštívili moderne…Čítať ďalej →

Deň ochrany života a zdravia na našej škole

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V stredu, 21. septembra 2022, sa na našej škole uskutočnil „Deň ochrany života a zdravia“, ktorý sme realizovali v priľahlom území Strednej odbornej školy techniky a remesiel, v meste Kráľovský Chlmec. Krásny jesenný deň sme začali na amfiteátri našej školy, kde žiaci boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia na vychádzke. Neskôr sme sa vydali smerom na  Veľký Kopec  - obľúbené miesto mesta Kráľovský Chlmec. Počas turistickej prechádzky sme si mohli overiť hravou a súťaživou formou  teoretické vedomosti, zručnosti a návyky žiakov, ktoré boli zamerané na ochranu života a zdravia. Vedomosti a zručnosti sú potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá môže…Čítať ďalej →
Medzibodrožský kultúrny festival

Medzibodrožský kultúrny festival

Druhý septembrový týždeň sa v Kráľovskom Chlmci konal XX. Medzibodrožský kultúrny festival. Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája v Kráľovskom Chlmci bola tiež súčasťou tradične sa konajúceho Medzibodrožského kultúrneho festivalu, ktorý je oslavou vinohradníckych tradícií. Trojdňový festival slávnostne otvoril svojim prejavom pán primátor Ing. Karol Pataky. Oslavy začali slávnostným vinobraneckým sprievodom, kde žiaci zo Strednej odbornej školy reprezentovali našu školu v kostýmoch šachových figuriek, vyhotovených na našej škole. Vedenie mesta pripravilo pre návštevníkov bohatý program, ktorý sa odohrával hlavne na Námestí Milénia. Na tomto námestí sa odohrala aj…Čítať ďalej →

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Príhovor predsedu KSK   Vážená pani riaditeľka, vážení učitelia, milí žiaci,   po dlhej dobe začíname školský rok, ktorý sa na prvý pohľad javí ako tie, ktoré si pamätáme ešte spred pandémie. Bez rúšok, testovania a ďalších výrazných obmedzení. Verím, že vám prázdniny dopriali dostatok zážitkov na to, aby ste sa dokázali tešiť aj na nasledovné školské dni. Síce prinesú nové povinnosti, ale tiež stretnutia so spolužiakmi, kolegami a kamarátmi, na ktorých vám záleží.   Do lavíc župných stredných škôl nastupuje viac ako 23-tisíc stredoškolákov, z toho približne 5 500 prvákov. Nový školský rok sa…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac september 2022

Plán akcií na mesiac september 2022

Plán akcií na mesiac september 2022 1. september 2022 Štátny sviatok 2. september 2022 Letné prázdniny 5. september 2022 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 09:00 – 09:30, amfiteáter 7. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.A, Mgr. Katarína Banyková/ 2.-5.VH, na hodinách TV, Spoločenská miestnosť v budove A, A 41, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 8. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.B, Mgr. Katarína Banyková/ 2.-5.VH, na hodinách TV, Spoločenská miestnosť v budove A, A 41, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 9. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.C, Mgr. Katarína Banyková/ 2.-5.VH, na hodinách…Čítať ďalej →
Vážení rodičia, milí žiaci!

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa koná dňa 5. septembra 2022 o 09:00 hod. Príchod žiakov do školy je v čase od 07:30 do 08:00 hod. Žiaci donesú so sebou písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti na stiahnutie bezpriznakovosti.pdfČítať ďalej →

Prírodovedné súťaže na našej škole

[vc_row][vc_column][vc_column_text]   Napriek tomu, že prírodovedné predmety väčšinou nepatria medzi práve najobľúbenejšie v kruhu žiakov, predsa sa nájdu šikovní žiaci našej školy, ktorí sa radi zapájajú aj do týchto súťaží. Dôkazom toho sú dosiahnuté výsledky aj v školskom roku 2021/2022, a to v súťažiach organizovaných spoločnosťou Talentída, n. o., do ktorých každoročne zapájame našich žiakov. Hlavným poslaním týchto súťaží je propagovať a popularizovať logické myslenie a prírodovedné predmety medzi žiakmi a zároveň umožňuje žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.   V informatickej súťaži iBOBOR sme síce nemali úspešných žiakov, ale teší nás záujem o túto súťaž a pochvala…Čítať ďalej →

Slávnostné ukončenie školského roka

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pre niekoho to bol prvý školský rok, pre niekoho posledný na Strednej odbornej škole techniky a remesiel, ale pre každého bol jedinečný a neopakovateľný. Po ťažkom období, ktoré bolo poznačené pandémiou, sme sa snažili vrátiť do normálneho života, ktorého súčasťou boli zaujímavé aktivity, školské akcie, súťaže a podujatia. Náš harmonogram bol pestrý a nabitý, ale s úsmevom si spomíname na Halloweensky utorok, Deň otvorených dverí v rámci Župných dní KSK, Olympijský deň, Kadernícku súťaž a na ďalšie zaujímavé programy. Najšťastnejšími nás ale robili usmiate tváre žiakov po úspešnej účasti na rôznych súťažiach alebo po dosiahnutí skvelých výsledkov. Práve…Čítať ďalej →