Pamiatka obetiam holokaustu

Ťažko sa vyslovuje slovo holokaust, ťažko uveriť, aké zverstvá sa napáchali počas 2.svetovej vojny.  Množstvo filmov  sa snaží priblížiť udalosti spred  viac ako sedemdesiatich rokov. Takouto formou sme si i my pripomenuli 26.1.2018 obete holokaustu a pozreli sme si film Chlapec v pásikavej pyžame, ktorý doteraz z iného uhla pohľadu priblížil židovskú otázku počas vojny.  Nie očami Židov, ale očami nemeckej rodiny sme mohli pozorovať, vnímať a hodnotiť ; uvedomiť si spolu s nimi –a najviac pohľadom dieťaťa- ako sa menia rodinné vzťahy, ako  pomaly kariéra otca dovedie celú rodinu k obrovskej tragédii…Čítať ďalej →

Dni techniky a ekonomiky

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V  školskom roku 2017 / 2018 sme od 16. októbra do polovice decembra navštívili približne 12 základných škôl Medzibodrožia a Použia a úspešne sme tak zvládli 2. ročník Dní techniky. Program týchto dní sa skladal z dvoch častí. V prvej časti sme ich uviedli do zložitejšieho sveta CNC strojov v rámci prezentácie. Po prezentácii od nás každá škola obdržala malý darček. Išlo o logo našej školy, ktoré bolo vyfrézované jedným z mnohých CNC strojov, ktorý sme im mohli aj fyzicky predviesť. Neskôr žiaci nazreli do časostroja robotiky a mohli tak vidieť vývoj robotov od tých najjednoduchších po tie dnešné najzložitejšie…Čítať ďalej →

Vianočné trhy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci odboru Obchodnej akadémie po prvýkrát organizovali vianočné trhy na našej škole,  ktoré boli súčasťou vianočného programu.  Atmosféru blížiacich sa sviatkov pripomínali vlastnoručne vyrobené predmety - sviečky, vianočné pohľadnice, dekoračné predmety a ozdoby.  Žiaci pripravili aj medovníky,  jednohubky a príjemne voňavý vianočný horúci čaj. Cieľom aktivity bolo podporovať kreativitu a nápaditosť  našich žiakov, ale aj rozvíjať finančnú gramotnosť  žiakov pri pokladničných operáciách. Vianočné trhy mali veľmi pozitívny ohlas, žiaci a vyučujúce  plánujú ich zorganizovať aj na budúci rok.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" grid_id="vc_gid:1516607530123-20a14969-cf53-0" include="16268,16269,16270,16271,16272,16273,16274,16275,16276,16277,16278,16279,16280,16281,16282"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" grid_id="vc_gid:1516608437650-aa442d17-5a51-0" include="16283,16284,16285,16286,16287,16288,16289,16290,16291,16292,16293,16294,16295,16297,16298,16299,16300,16301,16302,16304,16305,16307,16308,16309,16310,16311,16312,16313,16314,16315,16317,16318,16319,16320,16321,16322,16323,16324,16325,16326,16327,16328,16329"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Kadernícka súťaž – školské kolo

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Predmetová komisia odevných a kaderníckych predmetov pri SOŠ- Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec organizovala dňa 6.decembra 2017 kadernícku súťaž na tému Vianočný účes, ktorá bola určená  žiakom prvého, druhého a tretieho ročník odbor kaderník,  a v druhej téme Stužková slávnosť súťažili žiačky prvého a druhého ročníka študujúce v odbore vlasová kozmetika. Krásne témy, tvorivá atmosféra a skvelá nálada podčiarkla toto mimoriadne podujatie, na ktorom mohli žiaci prezentovať svoje zručnosti, kreativitu a zmysel pre krásu. Hodnotiacu komisiu tvorili majsterky OVY a učitelia OP:  Ing. Judita Kázsmérová, Bc. Beáta Buzová, Ing. Judita Diószeghyová , Bc. Alžbeta Kӧrmӧndiová . Svoje kadernícke umenie predstavilo…Čítať ďalej →

Odborná prednáška pre žiakov učebného odboru autoopravár – mechanik

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci II. C a II. D triedy učebného odboru autoopravár – mechanik sa zúčastnili dňa 6. 12. 2017 prednášky na tému  Klimatizácia a diagnostické systémy. Prednášajúcim bol  Martin Jakubec  z firmy WüRTH spol. s. r. o. Táto prednáška bola prednesená aj žiakom I. C a III. D triedy dňa 15. 12. 2017. Prednáška bola obsažná, doplnená ukážkami uvedených systémov a žiakom sa páčila. V budúcnosti by sme odporúčali, aby uvedené systémy boli zapojené do vozidla  priamo v priestoroch praktického vyučovania školy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" grid_id="vc_gid:1515658600364-0a80000e-2476-1" include="15925,15926,15927,15928,15929,15930,15931,15932"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

VIANOČNÝ BIBLICKÝ KVÍZ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci našej školy, jedného z najdôležitejších kresťanských sviatkov – Vianoc, mali možnosť preukázať svoje schopnosti z biblie v kvízovej vedomostnej súťaže s názvom Biblické príbehy. Štvorčlenné družstvá z I.A, II.A, III.A, IV.A  a II.NŠ triedy mohli  dokázať svoje znalosti z histórie a hĺbok kresťanskej filozofie. Žiaci  počas všetkých ôsmych súťažných kôl ukázali veľmi dobré vedomosti zo Starého a Nového zákona. Pochvalu si preto zaslúžia všetci, z ktorých predsa len vynikli žiaci II.A triedy. Druhé miesto získali žiaci I.A triedy a tretie miesto žiaci III. A triedy. Veríme, že dobrá organizácia súťaže a celková príjemná atmosféra i nabudúce prilákajú mladých ľudí k účasti na podobným súťažiach a obohatia ich školský…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2018

12.január 2018 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov /členovia PRK/ 14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 16.január 2018 Previerka zručnosti / Bc.Veronika Tamásiová, Bc. Beáta Buzová, žiaci III.D triedy KAD/ celý deň, Kadernícky salón C1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová 16.január 2018 Zasadnutie PRK vyučovacích a cudzích jazykov /členovia PRK/ 14:20, B23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik   17.január 2018 Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov /členovia PRK/ 15:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   17.január 2018 Olympiáda v anglickom…Čítať ďalej →

Literárna súťaž Legere

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 18. decembra 2017 sa uskutočnil 7. ročník literárnej súťaže Legere v Nitre. Témou súťaže bolo životné dielo Aranya Jánosa. Stredoškoláci v troch kolách absolvovali súťaž na domácej pôde vysokej školy. Kým študenti súťažili a riešili úlohy, sprevádzajúci učitelia sa zúčastnili prednášok. V poslednom kole sa zmenila súťaž: namiesto prednášajúcich učiteľov sme si vypočuli žiakov. Toho roku sa súťaže zúčastnilo 36 skupín, od Kráľovského Chlmca po Bratislavu. Našu školu reprezentovali Juhászová Médea, Sabo Dominik, Anderkovics Ladislav. Pripravila ich vyučujúca PhDr. Pankovics Andrea. Tohtoročná súťaž bola pre nich úspešná. V predstavovaní hier získali 1. miesto, v testoch 5. miesto. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid…Čítať ďalej →

Vážený pán riaditeľ, vážená pani zástupkyňa, vážení kolegovia, vážení hostia, milí študenti!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Teší ma, že ste prijali pozvanie mojich študentov a rozhodli ste sa spolu s nimi osláviť  mladosť a krásu  vstupu  do sveta dospelých. Milí žiaci, tento večer sa nekončí váš študentský život, je to len medzník, ktorý znamená začiatok niečoho nového vo vašom živote. Onedlho vás ozdobí zelená stužka, ktorá je symbolom nádeje, a tiež toho, že čoskoro budete skladať maturitné skúšky, ktoré budú znamenať ukončenie štúdia na strednej škole, skúšky dospelosti. Zelená stužka je aj spomienkou na uplynulé štyri roky, ktoré ste strávili tu na pôde našej školy. Prežili ste úspechy i…Čítať ďalej →