Plán akcií na mesiac máj 2022

Plán akcií na mesiac máj 2022

1.     máj 2022   Sviatok práce – Deň pracovného pokoja /nedeľa/ 1.-13. máj 2022   Erasmus+ 2021/2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, Arpád Tamók, Bc. Gabriel Dóczi, 27 žiakov podľa zoznamu od 29.4./   Celý deň, Győr, Maďarsko, zamestnávatelia   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová   2.     máj 2022 Prijímacie skúšky – 1. termín /podľa organizačného zabezpečenia, žiaci ZŠ/   07:00 ŠO – LOG, POZSZ, MSZ, ME, budova A, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH 10:00 UO – KAD, MUR, AUO   Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková     2. máj 2022  …Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac jún 2019

Plán akcií na mesiac jún 2019

3.jún 2019   Vydanie vysvedčení maturantom     3.jún 2019 Ponuka práce firmy PRECCAST Sátoraljaújhely, Maďarsko /Mgr. Enikő Pogányová, PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Judita Diószeghyová,  IV.A a II.NŠ trieda/   10:00, B6, Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová   6.jún 2019 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/   14:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   7.jún 2019 Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov ku koncoročnej klasifikácii pre III.C, III.D a II.F več.ext. do 12:00   11.jún 2019 Klasifikačná pedagogická rada za II. polrok šk. roku 2018/2019 pre triedy: III.C, III.D…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2019

Plán akcií na mesiac máj 2019

    1.-máj 2019   Sviatok práce – Deň pracovného pokoja   6.máj 2019 Netradičná hodina literatúry - Ady 100, Pólos Árpád a Kövesdi Szabó Mária /PhDr. Andrea Pankovics, I.B ME, I.C, II.A MSZ, II.C, III.A ME, IV.A OA vjm a vyučujúci v týchto triedach – 5. VH/   11:15-12:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 8.máj 2019   Deň víťazstva nad fašizmom – Deň pracovného pokoja   13.máj 2019 Prijímacie skúšky – 1. kolo, 1. termín   08:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová   13.máj…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac apríl 2019

1.-30.apríl 2019 5. ročník súťaže v tvorbe webových stránok s využitím moderných technológií na tému: "KOLONIZÁCIA MARSU" /Mgr. Beáta Csatlósová, Armand Csóka žiak I.B triedy/ on-line celý mesiac   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová         3.apríl 2019     Aktivita personálnej agentúry PERSONELL EFEKT – ponuka pracovných miest pre absolventov školy /Mgr. Enikő  Pogányová, IV.A–ME vjs, ME vjm  (10 žiakov), OA vjs, OA vjm  (13 žiakov), II.NŠ–STR vjs, VLK vjs  (13 žiakov), III.C–AUO vjm, MUR vjm  (13 žiakov), III.D–KAD vjs – (10 žiakov), celkom 59 žiakov) 10:20 (4.VH), B17, SOŠ –…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac marec 2019

  7.marec 2019 Recitačná súťaž - XXVIII. Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Verseny /PhDr. Andrea Pankovics, žiak András Bártfai I.B/   9:00, Mailáth József Regionális Múzeum, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics     8.marec 2019     Valentínsky volejbalový turnaj /Ing. Mikuláš Kalitza, Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, Ing. Attila Tamás /   8:00-18:00, ZŠ s vjs Kráľovský Chlmec, telocvičňa   Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík     12.-13.marec 2019     Deň ochrany života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ /Mgr. Zoltán Jánošík, pedagogický dozor a zoznam žiakov podľa propozície DOŽZ/…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac február 2019

1.február 2019  Polročné prázdniny    7.február 2019 Prírodovedný kvíz /Mgr. Beáta Csatlósová, Mgr. Eva Blašková, 4-členné  družstvá z tried I.A, I.B,  II.A, III.A, IV.A/   13:20-14:55, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová     8.február 2019     WÜRTH prednáška / Ing. Štefan Géresi, Bc. Gabriel Dóczi, žiaci I.C AUO, III.C AUO   07:35-13:30, garáž pre autoopravárov, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedný: Ing. Štefan Géresi     8.február 2019     Zasadnutie PRK jazyky a spoločenskovedné predmety/členovia PRK/   14:10, KN, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná:…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2019

1.-7.január 2019  Vianočné prázdniny   17.január 2019 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/   14:10, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   17.január 2019 Zasadnutie PRK RaS /členovia PRK/   15:50, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová   21.január 2019   Zasadnutie PRK EKO /členovia PRK/   14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková   21.január 2019   Zasadnutie PRK strojárskych a elektrotechnických predmetov /členovia PRK/   15:30, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza  …Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2018

2.december 2018 Mikulášsky beh /Ing. Brigita Bernáthová, vybraní žiaci podľa zoznamu/ 13:00-17:00, nedeľa, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová     3.december 2018 Výtvarná súťaž - Mladá móda /pre VIII. a IX. ročníky ZŠ okolitých škôl a pre  žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec podľa záujmu/ oznam na informačnej tabuli - výtvarné práce žiaci zo ZŠ zasielajú poštou, žiaci SOŠ odovzdávajú Ing. Diószeghyovej a Ing. Kázsmérovej do 31.1.2019 Zodpovedná: Ing. Judita Diószeghyová   5.december 2018 Pro Educo – 12. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania /Mgr. Beáta Csatlósová, PhDr. Andrea Pankovics, III.A, IV.A trieda/ celý deň,…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2018

1.-2.november 2018   Jesenné prázdniny       6.november 2018     Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach – THÁLIA – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – musical /Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, Mgr. Eva Blašková, žiaci triedy I.B, II.A MSZ, III.A/   07:00-17:00, Košice Thália   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   8.november 2018- 22.november 2018 BAVÍ ŤA VEDA? POĎ DO TOHO! – 6. ročník súťaže JUNIOR FRESHHH – súťaž z PVP /Mgr. Beáta Csatlósová, 3-členné tímy podľa zoznamu/   priebežne, on-line, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   9.november 2018 Previerka…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2018

    2.október 2018     Triedny aktív ZRPŠ /Mgr. Beáta Csatlósová, zákonní zástupcovia III.A triedy /   14:00, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová     11.október 2018   Burza práce ÚPSVaR – prezentácia zamestnávateľov a agentúr/3 pedagógovia SOŠ/   9:00–13:00, Mestský úrad, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová, ZRPV     12.október 2018     Minifutbalový turnaj /Ing. Zoltán Jánošík, Ing. Mikuláš Kalitza, chlapci I.B, I.C, II.A, II.C, III.A, III.C, III.D, IV.A, II.NŠ triedy – 9 družstiev, cca 50 žiakov/   08:00-15:00, multifunkčné ihrisko, SOŠ…Čítať ďalej →