Plán akcií na mesiac október 2022

Plán akcií na mesiac október 2022

  Plán akcií na mesiac október 2022   3. október 2022 IT fitness testovanie 2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, I.B ME, MSZ/ 2.-3.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová 3. október 2022 Plenárne zasadnutie rodičov, triedne aktívy 13:30, A41 spoločenská miestnosť , SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Eva Vassová 5. október 2022 Futbalový turnaj medzi žiakmi našej školy v rámci programu „Športom proti drogám“ /Ing. Helena Kovácsová, Mgr. Márk Orosz, futbalové družstvá podľa propozície/ 07:30-13:00, multifunkčné ihrisko, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec  Zodp.: Mgr. Márk Orosz 5. október 2022 Rozvoj podnikavosti /Ing. Kamilla Pataky, Ing.…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac september 2022

Plán akcií na mesiac september 2022

Plán akcií na mesiac september 2022 1. september 2022 Štátny sviatok 2. september 2022 Letné prázdniny 5. september 2022 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 09:00 – 09:30, amfiteáter 7. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.A, Mgr. Katarína Banyková/ 2.-5.VH, na hodinách TV, Spoločenská miestnosť v budove A, A 41, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 8. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.B, Mgr. Katarína Banyková/ 2.-5.VH, na hodinách TV, Spoločenská miestnosť v budove A, A 41, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 9. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.C, Mgr. Katarína Banyková/ 2.-5.VH, na hodinách…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac jún 2022

Plán akcií na mesiac jún 2022

  Plán akcií na mesiac jún 2022  1. jún 2022 Študijné voľno pre maturantov /IV.A, IV.B, II.NŠ/ 1. jún 2022 SOŠ hľadá talentov – Ki Mit Tud? / Žiaci školského parlamentu, súťažiaci – upresní sa zoznam žiakov, Mgr. Márk Orosz,  Mgr. Gabriela Tamašková/ 12:05-12:50, Amfiteáter SOŠTaR-MSZeMSZ Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 1.-10. jún 2022 Odborná prax 3. ročníkov študijných odborov OA, LOG vjs /žiaci III.A triedy OA, LOG vjs, Ing. Erika Vargová, Ing. Kamilla Pataky/ 08:00 – 14:00, zamestnávatelia Zodpovedná: Ing. Erika Vargová  1.-14. jún 2022 mimo So, Ne Vzdelávací kurz „Autoelektronika“…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2022

Plán akcií na mesiac máj 2022

1.     máj 2022   Sviatok práce – Deň pracovného pokoja /nedeľa/ 1.-13. máj 2022   Erasmus+ 2021/2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, Arpád Tamók, Bc. Gabriel Dóczi, 27 žiakov podľa zoznamu od 29.4./   Celý deň, Győr, Maďarsko, zamestnávatelia   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová   2.     máj 2022 Prijímacie skúšky – 1. termín /podľa organizačného zabezpečenia, žiaci ZŠ/   07:00 ŠO – LOG, POZSZ, MSZ, ME, budova A, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH 10:00 UO – KAD, MUR, AUO   Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková     2. máj 2022  …Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac jún 2019

Plán akcií na mesiac jún 2019

3.jún 2019   Vydanie vysvedčení maturantom     3.jún 2019 Ponuka práce firmy PRECCAST Sátoraljaújhely, Maďarsko /Mgr. Enikő Pogányová, PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Judita Diószeghyová,  IV.A a II.NŠ trieda/   10:00, B6, Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová   6.jún 2019 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/   14:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   7.jún 2019 Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov ku koncoročnej klasifikácii pre III.C, III.D a II.F več.ext. do 12:00   11.jún 2019 Klasifikačná pedagogická rada za II. polrok šk. roku 2018/2019 pre triedy: III.C, III.D…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2019

Plán akcií na mesiac máj 2019

    1.-máj 2019   Sviatok práce – Deň pracovného pokoja   6.máj 2019 Netradičná hodina literatúry - Ady 100, Pólos Árpád a Kövesdi Szabó Mária /PhDr. Andrea Pankovics, I.B ME, I.C, II.A MSZ, II.C, III.A ME, IV.A OA vjm a vyučujúci v týchto triedach – 5. VH/   11:15-12:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 8.máj 2019   Deň víťazstva nad fašizmom – Deň pracovného pokoja   13.máj 2019 Prijímacie skúšky – 1. kolo, 1. termín   08:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová   13.máj…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac apríl 2019

1.-30.apríl 2019 5. ročník súťaže v tvorbe webových stránok s využitím moderných technológií na tému: "KOLONIZÁCIA MARSU" /Mgr. Beáta Csatlósová, Armand Csóka žiak I.B triedy/ on-line celý mesiac   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová         3.apríl 2019     Aktivita personálnej agentúry PERSONELL EFEKT – ponuka pracovných miest pre absolventov školy /Mgr. Enikő  Pogányová, IV.A–ME vjs, ME vjm  (10 žiakov), OA vjs, OA vjm  (13 žiakov), II.NŠ–STR vjs, VLK vjs  (13 žiakov), III.C–AUO vjm, MUR vjm  (13 žiakov), III.D–KAD vjs – (10 žiakov), celkom 59 žiakov) 10:20 (4.VH), B17, SOŠ –…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac marec 2019

  7.marec 2019 Recitačná súťaž - XXVIII. Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Verseny /PhDr. Andrea Pankovics, žiak András Bártfai I.B/   9:00, Mailáth József Regionális Múzeum, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics     8.marec 2019     Valentínsky volejbalový turnaj /Ing. Mikuláš Kalitza, Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, Ing. Attila Tamás /   8:00-18:00, ZŠ s vjs Kráľovský Chlmec, telocvičňa   Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík     12.-13.marec 2019     Deň ochrany života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ /Mgr. Zoltán Jánošík, pedagogický dozor a zoznam žiakov podľa propozície DOŽZ/…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac február 2019

1.február 2019  Polročné prázdniny    7.február 2019 Prírodovedný kvíz /Mgr. Beáta Csatlósová, Mgr. Eva Blašková, 4-členné  družstvá z tried I.A, I.B,  II.A, III.A, IV.A/   13:20-14:55, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová     8.február 2019     WÜRTH prednáška / Ing. Štefan Géresi, Bc. Gabriel Dóczi, žiaci I.C AUO, III.C AUO   07:35-13:30, garáž pre autoopravárov, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedný: Ing. Štefan Géresi     8.február 2019     Zasadnutie PRK jazyky a spoločenskovedné predmety/členovia PRK/   14:10, KN, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná:…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2019

1.-7.január 2019  Vianočné prázdniny   17.január 2019 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/   14:10, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   17.január 2019 Zasadnutie PRK RaS /členovia PRK/   15:50, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová   21.január 2019   Zasadnutie PRK EKO /členovia PRK/   14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková   21.január 2019   Zasadnutie PRK strojárskych a elektrotechnických predmetov /členovia PRK/   15:30, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza  …Čítať ďalej →