Výstava vysokých škôl

Výstava vysokých škôl

Žiaci tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov sa dňa 23.11.2023 zúčastnili na Výstave vysokých škôl, ktorú organizovala Košický samosprávny kraj, v priestoroch SOŠ IT v Košiciach. Vystavovatelia z regiónu východného Slovenska ukázali žiakom možnosti a podmienky štúdia, ktoré sú porovnateľné s podmienkami v iných častiach Slovenska či v zahraničí. Na výstave sa prezentovali aj iné organizácie, ktoré ponúkali pomoc pri štúdii a taktiež rôzne možnosti brigád doma či v zahraničí.Čítať ďalej →
Desať blčiacich sviec – projektový deň na našej škole

Desať blčiacich sviec – projektový deň na našej škole

V rámci projektu sa 1.december 2023 na našej škole niesol v duchu ručných remesiel a tradícií. Naši študenti sa mohli zahĺbiť do tajomstva výroby sviečok, zdobili medovníky, pripravovali adventné vence a dekorácie, nezabudlo sa ani na ručne vytvorené vianočné pohľadnice. Dopoludnie prebiehalo v príjemnej atmosfére, ktoré ešte na budúci týždeň zvýrazní zapálenie prvej adventnej sviece a korunou bude adventný koncert. Fotky nájdete na našej Facebook stránkeČítať ďalej →
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl ako aj príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a tvorí neodlučiteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa na našej škole uskutočnilo 22. novembra 2023 s účasťou 9 študentov. Žiaci najprv vypracovali test s rôznymi úlohami, ktoré preverili slovnú zásobu, čitateľskú gramotnosť a používanie jazyka v praxi. Druhá časť skúšky sa konala ústnou formou. Na prvom mieste sa umiestnil Martin Palko z I.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Laura Romanová z I.A triedy. Bronzové umiestnenie získal…Čítať ďalej →
Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl

Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl

V živote každého deviataka nadíde chvíľa, keď sa musí rozhodnúť ako ďalej, kde študovať, na ktorej strednej škole. Pri  tomto rozhodovaní sme chceli pomôcť počas dnešného dňa otvorených dverí žiakom Základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským v Kráľovskom Chlmci, ktorí nás navštívili 24.11.2023. Žiaci najprv dostali základné informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania u nás,  potom osobne navštívili kadernícky salón, odborné učebne, laboratóriá, dielne odborného výcviku, ktoré sú komplexne vybavené náradím, strojmi, technikou. Zúčastnili sa aj spoločnej akcie s našimi študentmi v rámci projektu Desať blčiacich sviec a kreslili, maľovali pohľadnice z príležitosti nadchádzajúceho adventu, blahoprajné pohľadnice a využili aj mnohé…Čítať ďalej →
Pobytové školenie pre členov školského parlamentu

Pobytové školenie pre členov školského parlamentu

Začiatkom mesiaca november sa dvaja naši študenti školského parlamentu zúčastnili pobytového školenia pre členov školských parlamentov v Kysaku, organizovanom CVČ – Regionálnym centrom mládeže. Našu školu zastupoval predseda školského parlamentu Félix Maximilián Illés z III.B triedy a aktívny člen školského parlamentu Juraj Juhász z II.A triedy. Počas trojdňového pobytu naši žiaci mali možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti, získať prospešné informácie. Chlapci si zo školenia doniesli množstvo nápadov a podnetov na fungovanie nášho školského parlamentu.Čítať ďalej →
Medzinárodný deň tolerancie

Medzinárodný deň tolerancie

"Nikto sa nerodí s nenávisťou k ľuďom s inou farbou pleti, či iným vierovyznaním. Ľudia sa nenávidieť učia a keď sa dokážu naučiť nenávidieť, dokážeme ich naučiť aj milovať. Navyše, láska je ľudskému srdcu prirodzenejšia.“Nelson Mandela Krásny citát Mandelu nás žiakov školského parlamentu motivoval k tomu, aby sme pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie poskytli žiakom informácie o tolerancii vo forme power-pointovej prezentácie. Po prezentácii bol žiakom premietnutý krátky film Cirkus Motýľ, kde posolstvo aj samotný film sa stáva istou metaforou – každý z nás je tak trochu Willom, ktorého niekto trápil, ponížil, ranil – a každý z nás má šancu stretnúť Boha či človeka, ktorý si…Čítať ďalej →
Šachový turnaj

Šachový turnaj

Naša škola sa svojím poslaním snaží mnohými prostriedkami rozvíjať ducha a logické myslenie žiakov. Jenou z najvhodnejších metód na docielenie tejto ideí sú logické hry. Šachový krúžok pod vedení PhDr. Andrei Pankovics motivuje žiakov ku vyššie uvedeným cieľom. Dňa 16.11.2023 bol zrealizovaný šachový turnaj pre žiakov našej školy, ktorého sa zúčastnilo 12 študentov. Žiaci odohrali v skupinách a potom o celkové umiestnenia veľmi dobré zápasy, ktoré potešili organizátorov turnaja PhDr. Andreu Pankovics a Mgr. Zoltána Jánošíka. Na prvých troch miestach sa umiestnili 1. Ragán Alex zo IV.B triedy, 2. Rakar Florián z I.B triedy a 3. Juhász Juraj…Čítať ďalej →
Volejbalový turnaj

Volejbalový turnaj

Volejbal patrí medzi dynamické loptové hry, ktorý je obľubený aj medzi našimi žiakmi. Preto naši žiaci s radosťou prijali ponuku KSK zúčastniť sa volejbalového turnaja, ktorý zorganizovalo Gymnázium Pavla Horova v Michalovciah dňa 7.11.2023. Naši žiaci svojou hrou určite nesklamali a obsadili pekné tretie miesto. Veľmi dobrú hru predvádzali Levente Sipos zo IV.B triedy, Dávid Krajlik z III.A triedy a Jozef Balog zo IV.A triedy. Našu školu veľmi dobre reprezentovali aj Kristóf Horváth z III.B, Bence Szatmári z I.B, Alex Ragán zo IV.B a Juraj Juhász z II.A triedy. Celému druźstvu ďakujeme a…Čítať ďalej →
Nohejbalový turnaj

Nohejbalový turnaj

Základné kolo v prvého kola chlapcov v rámci dlhodobých športových súťaží KSK sa uskutočnilo 3. novembra 2023 v Michalovciach. Organizátorom bola Stredná odoborná škola obchodu a služieb. Turnaja sa zúčastnili aj naši źiaci IV.B triedy v zložení Albín Fedor, Arnold Lakatos, Dominik Csordás a Alex Ragán. V konkurencii šiestich družstiev obsadili konečné štvrté miesto. Svojím prístupom aj herným umením dobre reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme.Čítať ďalej →
8.ročník súťaže SKILLS SLOVAKIA – Ukáž čo vieš „O Zlaté nožnice“

8.ročník súťaže SKILLS SLOVAKIA – Ukáž čo vieš „O Zlaté nožnice“

Dňa 10.11.2023 sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže SKILLS SLOVAKIA Ukáž čo vieš „O Zlaté nožnice“. Súťaž sa konala v INCHEBA EXPO Bratislava. Prihlásilo sa viacero stredných škôl z celého Slovenska. Cieľom súťaže bolo preverenie zručností žiakov odboru kaderník, holič - barbier a vizážista a aj  dospelých. Súťažiaci sa mohli prihlásiť v kategóriách : TREND CUT, MODERNÝ PÁNSKY STRIH , BARBIE a KOMERČNÝ SVADOBNÝ ÚČES. Súťaže v kategórií Komerčný svadobný účes sa  zúčastnili  2 žiačky  z našej školy odboru kaderník, Cyntia Szepesiová - kaderníčka a Darina Majorošová  – modelka v sprievode MOV Bc. Molnár. V tejto kategórií súťažilo 16 žiakov a 5 dospelých. Žiačka  mala na vytvorenie účesu  k dispozícii 60 minút.Čítať ďalej →