Prezentácia Univerzity J. Selyeho na našej škole

Prezentácia Univerzity J. Selyeho na našej škole

Dňa 19. decembra 2023 nás navštívili zástupcovia centra kariérneho poradenstva Univerzity J. Selyeho Komárom, s cieľom poskytnúť žiakom končiacich ročníkov informácie o možnostiach štúdia na danej škole. Vysvetlili postup a formu podávania prihlášok na štúdium. Žiaci boli oboznámení so študentským životom na škole a na internáte. Absolventi univerzity hovorili aj o projekte Erasmus+, v rámci ktorého je možné absolvovať zahraničný študijný pobyt. Žiaci mali možnosť získať adekvátne informácie priamo od prezentujúcich zástupcov Univerzity. Ďakujeme za návštevu a príjemnú priateľskú atmosféru. Čítať ďalej →
Nefinančná zbierka pre deti v detskom domove

Nefinančná zbierka pre deti v detskom domove

Pri príležitosti najkrajších sviatkov roka sa žiaci školského parlamentu rozhodli vyhlásiť nefinančnú zbierku pre deti v detskom domove. Do zbierky sa zapojili žiaci, ako aj zamestnanci našej školy. Vianoce sú obdobím pokory a poďakovania, preto je dôležité si v tejto výnimočnej chvíli zaspomínať aj na tých, ktorým osud nedoprial tráviť vzácne vianočné chvíle medzi svojimi najbližšími. Veríme, že aj takouto formou sa nám podarilo trošku prispieť k tomu, aby sviatky radosti, pokoja, lásky a obdarovania im priniesli atmosféru a čaro Vianoc.Čítať ďalej →
Ideme hrať ping poooong

Ideme hrať ping poooong

Stolnotenisový turnaj pre žiakov Strednej Odbornej školy techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci Dňa 15.12.2023 pre žiakov SOŠTaR - MSZMSZ v Kráľovskom Chlmci bol zrealizovaný stolnotenisový turnaj.  Tento turnaj sa realizoval na podnet KSK. Do finálovej časti turnaja sa prebojovalo desať chlapcov, kde z vyžrebovaných súťažiacich do ďalšieho kola postúpil len víťaz zápasu. Výsledky jednotlivých zápasov základného kola:Jozef Balog – Erik Berki 2:1Juraj Juhász – Roland Cicu 2:0Kristóf Zdibák – Boris Hornyák 2:0Norbert Teru – Tibor Rinkács 2:1Alex Bók – Márk Palágyi 0:2 Výsledky semifinálových zápasov: Márk Palágyi – Kristóf Zdibák 0:2Juraj Juhász…Čítať ďalej →
Slávny muzikál Povala v Košiciach

Slávny muzikál Povala v Košiciach

Dňa 15.12.2023 sa uskutočnilo divadelné predstavenie v Košiciach. Divadlo Thália pripravilo kultový maďarský muzikál, ktorý vo svojom domovskom divadle Vígszínház dosiahol viac ako tisíc repríz a videlo ho už viac ako milión divákov. Muzikál bol napísaný v roku 1988 a okrem rozprávkového príbehu bol zároveň veľkou metaforou túžby po živote v slobodnej krajine. Za muzikálom stoja traja známi tvorcovia – populárny hudobník Gábor Presser, ktorý pôsobil v legendárnych maďarských kapelách Omega a Locomotiv GT, skladateľ a dramatik Dusán Sztevanovity a spisovateľ a režisér Péter Horváth. V hlavných  postavách účinkovali: Hajdu Mihály, Dégner Lilla, Rab Henrietta, Nádasdi Péter, Kövesdi Szabó Mária,…Čítať ďalej →
DOD na našej škole

DOD na našej škole

Koncom mesiaca november a začiatkom mesiaca december sme privítali žiakov Základných škôl z Medzibodrožia  a Použia. Naším prvoradým cieľom bolo podať pomocnú ruku pri správnom rozhodovaní sa pri voľbe strednej školy. Prítomní žiaci základných škôl so sprievodnými učiteľmi navštívili moderne vybavené odborné učebne a dielne, štýlovú knižnicu, nový kadernícky salón, pričom sa oboznámili s vyučovacím procesom na našej škole. Záujemcom boli poskytnuté všetky informácie z komplexnej prezentácie, kde si mohli vytvoriť  názor na školu, študijné odbory, vybavenie školy  aj mimoškolské aktivity. Počas „Dňa otvorených dverí“ získali informácie aj o jednotlivých študijných i učebných odboroch. Všetkým, ktorí sa „Dňa otvorených…Čítať ďalej →
Tím Tisztaszívűek získal špeciálnu cenu na Literárnej súťaži Legere v Nitre

Tím Tisztaszívűek získal špeciálnu cenu na Literárnej súťaži Legere v Nitre

Druhý decembrový týždeň sa skončil a s ním aj XII. ročník Literárnej súťaže Legere. Súťaž bola venovaná pamiatke oslávencom 200. výročia. Prvé dve kolá sa týkali poézie Sándora Petőfiho a v treťom stredoškoláci čerpali z dramatickej básne Imre Madácha Tragédia človeka. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Tibor Balog, Illés Félix Maximilián z III.B triedy a Bence Üveges z I.B pod vedením učiteľky Andrey Pankovics. Vo všetkých troch kolách riešili pracovné listy súvisiace s povinnými čítaniami. Na tretiu súťaž sa žiaci pripravujú aj krátkymi predstaveniami, ktoré sú jednou z najkreatívnejších častí súťaže. Náš tím spracoval…Čítať ďalej →
Adventný koncert

Adventný koncert

Aj tento rok sme boli šťastnými výhercami podpory Ministerstva školstva, vedy a športu SR na regionálnu a multikultúrnu výchovu žiakov patriacich k národnostným menšinám. Zámerom projektu Desať blčiacich sviec je oboznámiť žiakov so zvykmi a tradíciami jesenných sviatkov, s historickými a literárnymi osobnosťami východného regiónu, ktorí sú tu pochovaní, spopularizovať zabudnuté krstné mená a otvoriť adventné očakávanie. Desať prameňov sviečok spája jednotlivé časti projektu, viažu sa k historickej osobnosti, meninám a adventným sviečkam. Pred Sviatkom všetkých svätých sme zorganizovali študijnú cestu po Zemplínskej a Užskej župe. V Lelesi bolo pochované srdce a ruka Gertrudis,…Čítať ďalej →
Hurááá Mikuláš

Hurááá Mikuláš

Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady. V dopoludňajších hodinách nás navštívil Mikuláš. Náš Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a miestnosti, aby obdaroval každého nášho žiaka a zamestnanca školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci, anjel a čert. Darčeky im v spolupráci s TU zabalili žiaci školského parlamentu. Fotky nájdete na našej Facebook stránkeČítať ďalej →
Futsal žiakov SOŠ

Futsal žiakov SOŠ

Dňa 30. novembra 2023 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Zoltána Jánošíka, učiteľa telesnej a športovej výchovy, zúčastnili okresného kola vo futsale chlapcov. Turnaj bol zrealizovaný v Mestskej športovej hale v Trebišove. Tento dynamický šport už roky oslovuje aj žiakov našej školy, medzi ktorými máme aj mnoho talentov. To všetko dokázali aj na spomenutom turnaji, kde spomedzi šiestich družstiev obsadili pekné druhé miesto. Výbornou hrou zaujali Alexander Kántor zo IV.A triedy, Oszkár Horváth z III.C triedy a Arnold Lakatos zo IV.B triedy. Poďakovanie patrí však aj ostatným členom družstva Albínovi Fedorovi, Krisztiánovi Hátrákovi, Dominikovi Csordásovi, Alexovi Ragánovi,…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac december 2023

Plán akcií na mesiac december 2023

1.december 2023Desať blčiacich sviec – Tíz szál gyertya,  Projektový deň 2023 /I.A 18, I.B 17, I.D 12, II.A LOG 11, III.A 20, III.B 17, IV.A POZSZ 5, Mgr. Katarína Banyková, Ing. Andrea Bernáthová, Mgr. Zoltán Jánošík, Mgr. Eva Blašková, Ing. Judita Diószeghyová, PhDr. Andrea Pankovics/8:30 – 13:00, učebne A36, A37, A38, A40, SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.ChlmecZodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics 1.december 2023Výstava žiackych prác na tému : Boj proti AIDS – „Červené stužky” /Ing. H. Kovácsová, I.A, I.B, I.C, II.A,II.C/celý mesiac december, Vestibul školy SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.ChlmecZodpovedný:  Ing. Helena Kovácsová 4. december 2023Desať blčiacich sviec – Tíz szál gyertya _Zapálenie prvej adventnej sviečky /I.A,…Čítať ďalej →